background img
banner
banner

ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ: Έρχεται η νέα κάρτα ανεργίας στο «πορτοφόλι» του gov.gr, τα επιδόματα με ένα κλικ

Ψηφιακά διαθέσιμη από σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 η  νέα Κάρτα  Ανεργίας της ΔΥΠΑ στην εφαρμογή του Gov.gr, Wallet. Από σήμερα καταργείται η έντυπη μορφή της κάρτας ανεργίας, η οποία θα είναι πλέον διαθέσιμη ψηφιακά από την εφαρμογή του Gov.gr, Wallet. Στην digital μορφή της, η κάρτα θα είναι διασυνδεδεμένη και θα ενημερώνεται καθημερινά από το Ψηφιακό Μητρώο, ώστε να υπάρχει σαφήνεια για το ποιος δικαιούται ποια επιδόματα.

Μέσω του μηχανισμού επαλήθευσης Gov.gr Wallet, θα είναι εύκολα αντιληπτό το τί είδους παροχές, επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύνσεις θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχος της νέας Ψηφιακής Κάρτας Ανεργίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α., δεδομένης της δυναμικής της διασύνδεσης με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τα επιμέρους μητρώα Δ.ΥΠ.Α., αποτυπώνει τυχόν αλλαγές που επέρχονται σε αυτά και στο ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε αναζητούντα εργασία, καθώς και τις παροχές, επιδόματα, βοηθήματα και διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνει από τη Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η κατοχή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της, ο οποίος ωφελείται παράλληλα κάποιας εκ των παροχών του προηγούμενου εδαφίου, να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω της επίδειξής της. Στην περίπτωση που ο αναζητών εργασία παύει να είναι δικαιούχος των ανωτέρω, η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. ενημερώνεται και δεν παρέχει πλέον πρόσβαση στα οφέλη για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης τους.

Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. είναι σε ισχύ επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή του αναζητούντα εργασία, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανανέωσής της κάθε τρεις μήνες, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ως άνω ένδειξης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

Η πραγματοποίησή της γίνεται είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) είτε μέσω ΚΕΠ διαμέσου αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, είτε με κάθε άλλο διαθέσιμο τρόπο. Η μη ανανέωση αυτής επιφέρει τη λήξη της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

Ειδικά ο εγγεγραμμένος σε επιμέρους μητρώο Δ.ΥΠ.Α. που ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν υποχρεούται σε ανανέωση της ψηφιακής κάρτας έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας.

Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. αναζητών εργασία, λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή έχει υποβάλει αίτηση για επίδομα ανεργίας η οποία παραμένει για οποιοδήποτε λόγο σε εκκρεμότητα, δεν απαιτείται να ανανεώνει την ισχύ της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α, όσο υπάγεται σε έλεγχο ανεργίας κατά τις τριμηνιαίες (3μηνιαίες) υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας.

Μετά τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο (3μηνο), ενώ στη συνέχεια ανανεώνεται.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η αίτηση για επίδομα ανεργίας που εκκρεμεί απορριφθεί και εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η ισχύς της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ανανεώνεται. Αντίθετα, εάν παράλληλα με τη λήξη της επιδότησης, επέλθει και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα επέρχεται ταυτόχρονα και διακοπή της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

Εισοδηματικά κριτήρια

Παράλληλα προβλέπεται καθιέρωση εισοδηματικών κριτηρίων στις περισσότερες παροχές, επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύνσεις της ΔΥΠΑ (όπως το Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων, τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, Θεαμάτων, αγοράς βιβλίων, η ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους/ μουσεία κ.ά.) για τους μακροχρόνια ανέργους (12+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας) με την εξαίρεση φυσικά των επιδομάτων ανεργίας καθώς και του ειδικού εποχιακού βοηθήματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν είναι εκείνα που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης τα οποία σήμερα είναι:

– οικογενειακό εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, σε κατάσταση χηρείας, εν διαστάσει,

– οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί,

– οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ για μονογονείς, συν επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.


Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr