background img
banner
banner

Αρχές του 2024… πιάνουν δουλειά για ΜΕΒΑ και Αποχετευτικό τριών οικισμών

ΑΠΟ «ΓΝΩΡΙΜΕΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Δύο πολύ σημαντικά έργα πρόκειται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα στην Αιγιάλεια, μιας και οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Πρόκειται για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων) δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων και το έργο των Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Λυμάτων παραλιακών κοινοτήτων Τέμενης, Διγελιωτίκων και Βαλιμιτίκων. Και τα δύο αποτελούν έργα υποδομής, κλείνουν χρόνιες εκκρεμότητες, ωφελούν το περιβάλλον και ταυτόχρονα μειώνουν κόστη για δήμο και δημότες.

Ήδη και στις δύο περιπτώσεις έχουν αναδειχθεί οι προσωρινοί ανάδοχοι, ενώ δεν αναμένονται άλλες καθυστερήσεις δεδομένου ότι δεν υπήρξαν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Στα αξιοσημείωτα και το γεγονός ότι και τα δύο έργα φαίνεται πως θα εκτελεστούν από γνώστες του τεχνικού αντικειμένου που ήδη εργάζονται στην περιοχή, έχοντας τα συνεργεία… σχεδόν έτοιμα.

Σε ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη των εργασιών, παραδίδεται η Μονάδα

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού του έργου της Μονάδας Βιοαποβλήτων ως προς την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός έγινε στις 20 Ιουνίου και σε προηγούμενη συνεδρίαση, η Ο.Ε. αποδέχθηκε την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» που έδωσε έκπτωση 2% καθώς θεωρήθηκε η πιο συμφέρουσα για το έργο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής. Έτσι το έργο θα κατασκευαστεί, με βάση τη συνολική προσφερόμενη δαπάνη, με 7.397.386,05€ πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν στα 10.276.539 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και Δημοτικούς Πόρους. Ήδη, η αναθέτουσα αρχή έχει εγκρίνει πίστωση 5.344.400 € για το έργο καθώς επίσης και 632.400 € για τον εξοπλισμό της ΜΕΒΑ.

Ακόμη, με απόφαση δημάρχου έχει εγκριθεί η δαπάνη ποσού για την πολυετή ανάληψη, ύψους 6.766.108,36 € η οποία αφορά τα έτη 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 + 5 έτη Προαίρεση λειτουργίας έργου (2029, 2030, 2031, 2032, 2033).

Υπενθυμίζεται ότι η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» έχει κατασκευάσει και το αποχετευτικό της οδού Κορίνθου πρόσφατα καθώς και άλλα έργα στην περιοχή.

Ερωτηθείς αναφορικά με τα επόμενα «βήματα», ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραΐσκος επισήμανε στο Protionline.gr: ΄΄Η Μονάδα πηγαίνει προς συμβασιοποίηση, η εν λόγω εταιρεία ήταν η μόνη που κατέθεσε προσφορά, θα ακολουθήσει ο λεγόμενος προσυμβατικός έλεγχος ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας και στη συνέχεια θα υπογραφεί η σύμβαση. Από εκεί και πέρα εκτιμούμε ότι περίπου τον Φεβρουάριο ο εργολάβος θα έχει εγκατασταθεί και βέβαια η Μονάδα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε ενάμιση χρόνο αφότου ξεκινήσει το έργο, αφού για την εκτέλεσή του χρειάζονται 18 μήνες΄΄.

Η εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αφορά οργανικά απόβλητα που θα προέρχονται από προγράμματα Διαλογής στην Πηγή που πρόκειται το προσεχές διάστημα να εφαρμοστούν στον δήμο Αιγιάλειας καθώς και πράσινα απόβλητα.

Με τη λειτουργία της, η Μονάδα αναμένεται να μειώσει κατά 50% το βάρος των απορριμμάτων που θα μεταφέρονται σε Χώρους Επεξεργασίας Αποβλήτων. Ικανοποιεί έτσι τον στόχο της δημοτικής αρχής για την όσο το δυνατόν μικρότερη ταφή απορριμμάτων με κατ’ επέκταση οικονομία και καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς ο δήμος θα διαχειρίζεται ένα μεγάλο ποσοστό βάρους αποβλήτων και παράλληλα θα παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ.

Επίσπευση διαδικασιών με την υπεργολάβο του τρέχοντος αποχετευτικού

Το… νερό στο αυλάκι μπαίνει όμως και για την επόμενη εργολαβία σε ό,τι αφορά το αποχετευτικό δίκτυο της Αιγιάλειας, με τους τρεις παραλιακούς οικισμούς του Αιγίου να λαμβάνουν τη… σκυτάλη από το εν εξελίξει έργο, το οποίο προχωρά σταθερά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ στην τελευταία συνεδρίασή του, ενέκρινε το πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού περί «Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών κοινοτήτων Τέμενης, Διγελιωτίκων, Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας», που αφορά την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Το έργο είναι εκτιμώμενης αξίας 5.225.000€ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ θα χρηματοδοτηθεί και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΑ.

Εφόσον ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιτροπής διαγωνισμού αναφορικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση/βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε, η οποία σημειωτέον ήταν η μοναδική προσφορά που υπεβλήθη στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ορίστηκε ως προσωρινός ανάδοχος η τεχνική εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.», της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη. Η δε Τεχνική Προσφορά της, είχε μέση ποσοστιαία έκπτωση 2,76%. Έτσι το σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη ήταν 5.225.000 ευρώ και κατά την προσφορά 5.082.987,05 ευρώ, μετά και την αναθεώρηση.

Όπως ανέφερε στo Protionline.gr ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ Γιώργος Ντίνος, ΄΄οι διαδικασίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, θα υπογραφεί άμεσα η σύμβαση και εκτιμάμε ότι στις αρχές του νέου έτους θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και το αργότερο το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα γίνουν οι συνδέσεις με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό της αποχέτευσης΄΄.
Σύμφωνα με τον κ. Ντίνο, ΄΄είναι σημαντικό το γεγονός ότι η προσωρινή ανάδοχος, η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.», δραστηριοποιείται ήδη στην περιοχή καθώς συμμετέχει στην εκτέλεση του εν εξελίξει έργου των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, αφού εργάζεται στο έργο ως υπεργολάβος της αναδόχου INTRAKAT. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί περίοδος προσαρμογής και το στήσιμο των συνεργειών μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ βέβαια υπάρχει και η απαιτούμενη τεχνογνωσία΄΄.

Ως προς το έργο, έχει επισημανθεί πως συμβάλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών στόχων της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας καθώς και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στα πλαίσια της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στην εναρμόνιση της Δημοτικής Επιχείρησης με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν την λειτουργία της αποχέτευσης.


Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *