background img
banner
banner

«Τρέχει» ο προσεισμικός!

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΠ

Μέχρι και τα τέλη του έτους έχουν περιθώριο οι δήμοι να προχωρήσουν στην καταχώρηση των σχολείων όπου απαιτείται η διενέργεια προληπτικού προσεισμικού ελέγχου με το δήμο Αιγιαλείας και τους Πολιτικούς Μηχανικούς να μελετούν το νέο πρόγραμμα του ΟΑΣΠ και να θέτουν παραμέτρους, σε μια ακόμη προσπάθεια να τεθούν σε καθεστώς ουσιαστικής προστασίας, έναντι του σεισμικού κινδύνου, τόσο τα δημόσια όσο και ιδιωτικά που έχουν άμεση ανάγκη.

Από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, μετά από αναμονή μηνών λόγω και των απανωτών εκλογικών αναμετρήσεων, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Απογράφης Κτιρίων του ΟΑΣΠ όπου τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Παιδείας, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να καταχωρήσουν στοιχεία ταυτότητας κτιρίων αρμοδιότητάς τους.

Αρμόδιος φορέας για την καταχώριση των στοιχείων ταυτότητας των κτιρίων ειδικά για τα σχολικά κτίρια είναι οι Δήμοι. Ταυτόχρονα, το ΤΕΕ συντάσσει ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών προκειμένου, μετά την απογραφή των κτιρίων, να ξεκινήσει η διενέργεια των ελέγχων. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά προτεραιότητα, σε εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.

Πρωτοβάθμιοι και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι είχαν αρχίσει στη χώρα μας τη δεκαετία του 2000, χωρίς υποχρεωτικό χαρακτήρα. Με δεδομένο ότι ο ισχύον Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε το 1985 και βελτιώθηκε περεταίρω μετά το σεισμό του Αιγίου, το 1995, δημιουργείται η ανάγκη ελέγχου σε όλα τα κτίρια που έχουν συμπληρώσει 35ετία, τα επτά στα δέκα κτίρια σε όλη τη χώρα.

Με βάση τις προτεραιότητες που θέτει ο ΟΑΣΠ, το βάρος της απογραφής πέφτει στους Δήμους και τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας και εν συνεχεία, ανάλογα με την χρηματοδότηση του προγράμματος, το βάρος πέφτει στο ΤΕΕ και τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Προβληματισμοί στην αρχική φάση της απογραφής

Σύμφωνα με πηγές του Δήμου Αιγιαλείας, οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι εν αναμονή των εντολών της πολιτικής ηγεσίας ενώ και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων προετοιμάζεται να συνδράμει και σε αυτή την αρχική φάση της απογραφής.

Τεχνικοί παράγοντες του Δήμου επισημαίνουν ότι, εξαιτίας της διαρκούς επαφής και συνεργασίας που υπάρχει με τις Σχολικές Επιτροπές, Α’ Βάθμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και η οποία αφορά συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σχολικών συγκροτημάτων, με το που θα δοθεί το «πράσινο φως», η διαδικασία της απογραφής μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.
Τα… προβλήματα ξεκινούν μετά την πρώτη απογραφή και αφορούν στις ανάγκες που προκύπτουν αλλά και το αν υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια για τις αποκαταστάσεις.

«Είμαστε εν αναμονή της δικής μας συνδρομής, ως Δημοτική αρχή έχουμε την υποχρέωση της συντήρησης καλής λειτουργίας και χρήσης των σχολείων ενώ έχουν γίνει και εργασίες ανασκευών καθώς η επέμβαση στα κτίρια ιδιαίτερα η προληπτική είναι αυτή που διατηρεί έναν ζωντανό οργανισμό στην ουσία. Κατά τους ελέγχους υπάρχει βέβαια η πιθανότητα κάποιο συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο, μετά τον πρωτοβάθμιο αλλά και τον δευτεροβάθμιο έλεγχο αλλά να μην υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για αποκατάσταση αλλά και προσωρινή μεταστέγαση. Είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί και ένα διάστημα μελέτης προς της υλοποίησης των εργασιών και αφότου έχουν βρεθεί και τα χρήματα» επισημαίνει στο Protionline.gr στέλεχος του δήμου το οποίο θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική αρχή της Αιγιάλειας θεωρεί ότι η παράμετρος που σχετίζεται με την μεταστέγαση τμημάτων σχολείων είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, παραμένει όμως η ανάγκη να υπάρχει άμεσα διαθεσιμότητα σε επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων και άμεσης ένταξης μελετών σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, του ΟΑΣΠ, του Υπουργείου Εσωτερικών ή και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όσον αφορά τους Πολιτικούς Μηχανικούς, σε και αυτή την περίπτωση μπαίνουν σημαντικές παράμετροι που πρέπει άμεσα να απαντηθούν.
Πρώτα απ όλα ζητείται να ξεκαθαριστεί από ΟΑΣΠ και ΤΕΕ αν θα υπάρξει πλήρης ή, σε πρώτη φάση, απλά ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος.

«Μια αυτοψία ενός πρωτοβάθμιου ελέγχου σε ένα σχολείο διαφέρει ενός ουσιαστικού προσεισμικού ελέγχου που φαίνεται ότι προβλέπεται από την διαδικασία αλλά απαιτεί τη συγκρότηση επιτροπών και βέβαια κονδύλια για αποτυπώσεις και αποκαταστάσεις, με προϋπολογισμό και μελέτη. Καλά είναι, μιας και στην περιοχή υπάρχει εμπειρία ειδικά από αποκαταστάσεις, να θεσμοθετηθούν κάποιες διαδικασίες πιο ευέλικτες και βέβαια να μην μείνουμε μόνο σε σχολεία αλλά να υπάρξει ετοιμότητα για όλα τα δημόσια κτίρια και παλαιές ιδιωτικές κατασκευές» σύμφωνα με μέλος του προεδρείου του τοπικού Συλλόγου Μηχανικών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο ΟΑΣΠ και βέβαια η κυβέρνηση, θα θέλει να έχει μια πρώτη εικόνα μέσα και από δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχοι για τα κτίρια που παρουσιάζουν δομικά προβλήματα, ρηγματώσεις στον φέροντα οργανισμό και μη φέροντα δομικά στοιχεία, διαβρωμένο οπλισμό, ελλιπής συντήρηση, κακοτεχνίες, καθιζήσεις για να ληφθούν άμεσα μέτρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου θα καταρτιστεί με επαγγελματίες και επιστήμονες που λάβουν ειδίκευση και ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Επάρκειας που, μέσω του ΤΕΕ, θα είναι σε διαλειτουργικότητα με την πλατφόρμα του ΟΑΣΠ.

Για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των εμπλεκομένων επαγγελματιών και επιστημόνων, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, αναλαμβάνει να διενεργεί σεμινάρια προσεισμικού ελέγχου κτιρίων.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βάλει το πλήρες πλαίσιο του πρώτου στη χώρα προσεισμικού ελέγχου με υποχρεωτική εφαρμογή, με κάποιες από τις απαιτούμενες δράσεις, να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης με αρχικό ποσό των 32,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Παίρνουν σειρά ακίνητα, «ξεπαγώνουν» κατεδαφίσεις

Από τις αρχές του μήνα σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης, που ειδικότερα για την περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων αφορά περί τους 2.500 φακέλους με αυθαίρετες κατασκευές παντός είδους. Εν αναμονή εκτέλεσης κατεδάφισης, στην ευρύτερη περιοχή, βρίσκονται 1.023 φάκελοι, με ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως «αμετάκλητα αυθαίρετες κατασκευές» και περιμένουν τη σειρά τους. Από αυτά τα αυθαίρετα, 641 βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού. Στην Αχαΐα, τα «αμετάκλητα αυθαίρετα» ανέρχονται σε 252 ακίνητα ή κατασκευές εκ των οποίων 99 σε αιγιαλό μεταξύ των οποίων και το λιμανάκι στο Κρυονέρι της Ακράτας. Η Αποκεντρωμένη ιεραρχεί τις υποθέσεις με βάση οδηγίες που έχει δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια, είχαν ανασταλεί όλες οι σχετικές εργασίες λόγω της καραντίνας και των αναστολών που αποφάσιζε το κράτος.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *