background img
banner
banner

Αιτήσεις για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ EΩΣ ΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να διαθέτουν έργα λαϊκής τέχνης μέσω υπαίθριου στάσιμου εμπορίου αλλά και φαγώσιμα (κουλούρια, λουκουμάδες, καλαμπόκια), καλεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Βασίλης Θ. Χριστόπουλος. Μάλιστα, προσδιορίζει και τις θέσεις στις οποίες διατίθενται γι’ αυτούς τους σκοπούς, κάνοντας γνωστό πως η παραλαβή των αιτήσεων  λήγει στις 13 Ιουλίου.

Διάθεση έργων τέχνης, κοσμημάτων κ.ο.κ.

Σε ό,τι αφορά την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, ο αντιδήμαρχος καθιστά σαφές ότι ΄΄τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους. Οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν χώρους, στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών συνεισφέροντας στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου΄΄.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: Α. Για φυσικά πρόσωπα: Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία. Ακόμη, βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τέλος, για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη  σχετική βεβαίωση  αναγράφονται  τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Απαιτείται ακόμη έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), απαιτούνται: Πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων, έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας, λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

Θέσεις προς διάθεση

Οι θέσεις που διατίθενται γι’ αυτό το σκοπό, είναι οι εξής: Δημοτική Κοινότητα Αιγίου: Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου. Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων: Μία θέση δίπλα στο παραλιακό κατάστημα «BASE». Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων: Δύο θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων. Tοπική Κοινότητα Ριζομύλου: Μία θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή. Tοπική Κοινότητα Ελαιώνα: Δύο θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία. Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης: Στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης, κάτω από το γήπεδο Αβύθου και στη θέση «Μάτι». Tοπική Κοινότητα Νικολαιίκων: Μία θέση απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων που βρίσκεται επί της οδού Ευθ. Γάτου 1, με τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις από σήμερα Παρασκευή 6 έως και τις 13 Ιουλίου.

Παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων

Εν των μεταξύ, βάσει του νόμου και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται μία φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι 4 μήνες.  Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν. Η προσφορά πρόχειρων γευμάτων αφορά την πώληση κουλουριών, λουκουμάδων και καλαμποκιού.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν: Βεβαίωση δελτίο ανεργίας σε ισχύ, φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα.

Οι θέσεις

Οι προς διάθεση θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, είναι: Δημοτική Κοινότητα Αιγίου: Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με την Ν. Πλαστήρα). Tοπική Κοινότητα Ακράτας: Μία θέση στη συμβολή των οδών Σεραφείμ και Βαρθολομαίου. Τοπική Κοινότητα Αιγείρας: Επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος και επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους. Tοπική Κοινότητα Ζαρούχλας: Μία θέση πριν την είσοδο στο Δημοτικό Πάρκινγκ. Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού: Λιμάνι και κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ. Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων: Μία θέση στην  τοποθεσία «Δασύλλιο» δίπλα στο χώρο της πρώην παιδικής χαράς. Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων: Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την Κέας, στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την οδό Αμοργού, στην πλατεία Αρφάνη. Δημοτική Κοινότητα Λόγγου: Στον προαύλιου χώρου του Κοινοτικού Ιατρείου, Παραλία BEAU-RIVAGE και Παραλία Άσπρο Μαύρο. Tοπική Κοινότητα Ελαιώνα: Μία θέση στην παραλία στην βρύση. Tοπική Κοινότητα Νικολαιίκων: Μία θέση απέναντι από την οικία Μέγαρη Κων/νου. Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου: Μία θέση  μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή. Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης: Στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος, Πλησίον παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης, Πλησίον καταστήματος FAN.

Οι ενδιαφερόμενοι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Αδειοδοτήσεων που βρίσκεται επί της οδού Ευθ. Γάτου 1, με τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να παραλάβουν τις αιτήσεις από τις 7 Ιουλίου ως τις 13 Ιουλίου.


Διαβάστε περισσότερα:
·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.