background img
banner
banner

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 14:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Αιγιάλειας».
 2. Έγκριση Πρακτικού 3 Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση Πρακτικού 3 Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση χορήγησης χρονικής παράτασης εργασιών της: «Παροχής Υπηρεσίας για την λειτουργία μονάδας αντίστροφης όσμωσης στον Χ.Υ.Τ.Α. Ανατολικής Αιγιάλειας».
 5. Έγκριση χορήγησης χρονικής παράτασης διάρκειας χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού.
 6. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την «Δαπάνη απόκτησης συμβολαίου ενόψει της σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου στα παραλιακά τμήματα των Δ.Ε. Διακοπτού, Ακράτας & Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 10. Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018.
 11. Έγκριση ή μη αποζημίωσης για απώλεια οικόσιτων από αδέσποτα ζώα στην Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιάλειας.
 12. Έγκριση ή μη εξώδικης επίλυσης διαφοράς μεταξύ κ. Αλέξανδρου Θεοφανόπουλου και του Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α 254/2018 απόφασης του 4ου Μονομελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Νικολακόπουλος Β. Απόστολος & Νικολακόπουλος Β. Γεώργιος κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 14. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α 2588/2018 απόφασης του 3ου Μονομελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Νικολακόπουλος Β. Αντώνιος & Γεωργία συζ, Αντωνίου Νικολακοπούλου το γένος Γ. Κουρή κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 15. Καθορισμός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4467/17) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 16. Καθορισμός του τέλους άρδευσης του στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 17. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 18. Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 19. Καθαρισμός Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υδάτων (άρθρο 12, άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 23 του Ν. 4255/14) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019.
 20. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019.
 21. Καθορισμός του συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια  του Δήμου Αιγιαλείας για το έτους 2019.
 22. Καθαρισμός τελών βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 23. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 24. Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 25. Καθορισμός ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 26. Καθορισμός των Δικαιωμάτων Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019.
 27. Καθορισμός του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του 3756/09), στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019.
 28. Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019.
 29. Επιβολή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80 άρθρο 10) και καθορισμός συντελεστών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.

Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.