background img
banner
banner

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE

Η πρωτοβουλία REBRAIN GREECE στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάστηκε στο 8 REGIONAL GROWTH CONFERENCE 2020 την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στην ενότητα με τίτλο: «Προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τη 4η βιομηχανική επανάσταση», όπου ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας Κωνσταντίνο Αγραπιδά, ο νέος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub).

Η πρωτοβουλία REBRAIN GREECE δραστηριοποιείται επιστημονικά στο πεδίο του τεχνολογικού μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας, στο πεδίο της ψηφιακής κατάρτισης και αναβάθμισης του εργατικού δυναμικού, καθώς και της αντιμετώπισης του φαινομένου του brain drain. Το REBRAIN GREECE συνιστά μία διοικητική και επιστημονική καινοτομία στο σχεδιασμό ευφυών δημόσιων πολιτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογικών ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Αποτέλεσμα των εργασιών της πρωτοβουλίας ήταν η σύσταση του πρώτου περιφερειακού data driven σχήματος εφαρμογής, του REBRAIN WESTERN GREECE, ακολουθώντας το Σύμφωνο Συνεργασίας Υπουργείου Εργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος της 31ης Ιανουαρίου 2020. Είναι το πρώτο εγχείρημα στη χώρα, ολοκληρωμένης επιστημονικής και μεθοδολογικής παρέμβασης για ένα σύνολο μειζόνων ζητημάτων, όπως ένταξης της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία, η ανοικτή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση κλπ.

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (διάστημα 4 μηνών) το REBRAIN WESTERN GREECE πέτυχε σημαντικότατα αποτελέσματα:

Α) Ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μετεξελιχθεί από μία διεπιστημονική ομάδα εργασίας της Περιφέρειας σε Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub), του πρώτου κόμβου στην Ελλάδα που υποστηρίζει επιστημονικά, τεχνολογικά και με υπηρεσίες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).Μέσω του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας το πλαίσιο της αγοράς εργασίας παρακολουθείται από νέες τεχνολογίες και νέα εργαλεία όπως τα data analytics, η τεχνητή νοημοσύνη , το machine learning, το block chain κλπ που για πρώτη φορά εισάγονται στην τεκμηρίωση προτεινόμενων δημόσιων πολιτικών. Έτσι δημιουργούνται σε ψηφιακό περιβάλλον και με συλλογικό τρόπο ευφυείς δημόσιες πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Επίσης οι τομείς παραγωγής της οικονομίας (Cyclical Economics, Health, Rural production etc.) που επηρεάζονται οριζόντια από τις εκθετικές τεχνολογίες βρίσκονται εντός πεδίου ανάλυσης του σχήματος. Το HUB επίσης για πρώτη φορά συστήνει εντός του portal συνεργατική επιστημονική πλατφόρμα για την τεχνοκρατική επίλυση σύνθετων ζητημάτων ευρείας κλίμακας. Ο σκοπός της συνεργατικής πλατφόρμας είναι η με προηγμένο τεχνολογικά τρόπο διαβούλευση, επικοινωνία και συλλογική επεξεργασία ζητημάτων του μέλλοντος της εργασίας. κυκλικής οικονομίας , κλιματικής αλλαγής και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού κατά το πρότυπο που ακολουθούν κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου όπως το Μ.Ι.Τ. και το STANFORD. Επιπλέον αντικείμενο του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας αποτελεί η μελέτη των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην τηλεργασία, καθώς και ο σχεδιασμός πιθανών τρόπων αξιοποίησης της εξ΄ αποστάσεως εργασία

Β) Σχεδίασε, συνέγραψε και ολοκλήρωσε το πρώτο ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στην κυκλική οικονομία, τη γυναικεία απασχόληση αλλά και ριζικές προτάσεις αναδόμησης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης του άυλου κεφαλαίου της χώρας, όπως ο περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης της ΠΔΕ, ο φορητός ατομικός εκπαιδευτικός λογαριασμός, η περιφερειακή ψηφιακή ακαδημία πολιτών, το ολικό σχέδιο κυκλικής οικονομίας ΚΥΚΛΟΝΟΜΩ και μια σειρά άλλων δράσεων.

Γ) ο Κόμβος REBRAIN GREECE αποσκοπεί στο να καταστεί πρότυπο ευφυούς σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών και δράσεων, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς χρηματοδότησης από τα επερχόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, στο επίκεντρο των οποίων τίθεται το ανθρώπινο κεφάλαιο, για την ταχεία ανάκαμψη από τις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.


Κατηγορίες Άρθρου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr