background img
banner
banner

Ο δήμος θα πάρει αλλά και θα… δώσει στην Περιστέρα

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ανοιχτούς… λογαριασμούς με την κοινότητα Περιστέρας στην ορεινή Ανατολική Αιγιάλεια, φαίνεται πως έχει ο δήμος. Από τη μία καλείται να συνεχίσει τη συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που μισθώνει ακίνητό του για τη λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ευνοϊκούς για τον δήμο όρους, από την άλλη πρέπει να πληρώσει τα «σπασμένα» του πρώην δήμου Ακράτας που έχει αφήσει ανοιχτή την εκκρεμότητα αποπληρωμής οικοπέδου που επρόκειτο να αποκτήσει πριν από είκοσι χρόνια (!) για την εκτέλεση αναγκαίων έργων.

Τα δύο θέματα απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας με σχετικές εισηγήσεις από την αρμόδια αντιδήμαρχο Ακίνητης Περιουσίας Μαρία Γιδά με την μεν απόφαση για τη μίσθωση του οικοπέδου να λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, τη δε για την αγορά του οικοπέδου, ομόφωνα.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη του συμβολαίου, είχε λάβει απόφαση για συνέχιση λειτουργίας του εγκατεστημένου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για επιπλέον εννέα χρόνια από την ημερομηνία λήξης του συμφωνητικού, ήτοι από 3 Οκτωβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2029. Επίσης, είχε αποφασίσει το ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό των 7.600 €, πλέον του τέλους χαρτοσήμου, το οποίο θα προσαυξανόταν, σύμφωνα με τον εκάστοτε δείκτη τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες και η αύξηση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από το 3% ετησίως.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης επιφανείας 500 περίπου τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στη θέση Ξερόκαμπος της Κοινότητας Περιστέρας.
Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου ωστόσο, η εταιρεία δεν αποδέχτηκε την απόφαση ως προς το σκέλος της αναπροσαρμογής του ετήσιου μισθώματος, προτείνοντας το μίσθωμα να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αφορά στις μισθώσεις, όπως καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ), για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες επί του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Κατόπιν αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε το μίσθωμα να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αφορά στις μισθώσεις, όπως καθορίζεται από την ΕΛ. ΣΤΑΤ, για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες επί του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Να σημειωθεί ότι υπέρ της εισήγησης ψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμβουλοι πλην των τριών της παράταξης «ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια» του Τάκη Παπακωνσταντινόπουλου.

Αναγκαστική αγορά οικοπέδου για τη διάνοιξη του δρόμου προς το Χιονοδρομικό

Το Συμβούλιο πήρε απόφαση και για την αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκολφινόπουλου στην κοινότητα Περιστέρας, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών για τη διαπλάτυνση δημοτικής οδού και κατασκευή πρανούς-ερείσματος. Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.570,69 η αξία του οποίου εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 58.649,06 €. Το τραγελαφικό ωστόσο στην όλη ιστορία είναι ότι από πλευράς δήμου θεωρείτο πως τμήματα του οικοπέδου είναι ιδιοκτησίας του, αφού είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το 2002 από τον τότε δήμο Ακράτας καθώς είχαν εκτελεστεί εργασίες. «Όλες», εκτός όμως από το απαραίτητο συμβόλαιο και την καταβολή του αντιτίμου… Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να δικαιωθεί με τον «κληρονόμο» δήμο Αιγιαλείας να καλείται τώρα να αγοράσει το ακίνητο εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει στη διάνοιξη του δρόμου.

Συγκεκριμένα, το 2002 κατά την εκτέλεση των έργων οδοποιίας για τη διάνοιξη της οδού Περιστέρας-Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, προκειμένου ο τέως δήμος Ακράτας να εκτελέσει εργασίες οδοποιίας και ειδικότερα να προβεί στη διαπλάτυνση της κύριας δημοτικής οδού που υφίστατο εντός του οικισμού Περιστέρας Ακράτας και οδηγεί προς την Επαρχιακή οδό Ακράτας-Ζαρούχλας, κατέλαβε εδαφικά τμήματα του ακινήτου του κ. Γκολφινόπουλου ενώ αποφασίστηκε η αγορά των εδαφικών τμημάτων, η οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε με την υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Κατόπιν ασκήσεως αγωγής του κ. Ιωάννη Γκολφινόπουλου κατά του Δήμου Αιγιαλείας εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Ακράτας το 2015, η οποία αποβάλει τον Δήμο από τα ανωτέρω εδαφικά τμήματα και αναγνωρίζει ιδιοκτήτη αυτών τον κ. Γκολφινόπουλο.

Όμως το συγκεκριμένο ακίνητο κρίνεται ως το μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, δεδομένου ότι η τυχόν εκτέλεση της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ακράτας, με την αποβολή του Δήμου Αιγιαλείας και την εγκατάσταση του ιδιοκτήτη στα ως άνω εδαφικά τμήματα, σύμφωνα με το διατακτικό αυτής, θα περιορίσει σημαντικά το πλάτος της οδού με όλες τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες για τους χρήστες της εν λόγω οδού προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, αφού αυτή θα καταστεί απροσπέλαστη άλλως μη ασφαλής ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο δρόμος είναι στενός και επικίνδυνος και χρήζει διαπλάτυνσης κατά συνέπεια καθιστά αναγκαία την απευθείας αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου προς αποφυγή ατυχημάτων και το καθιστά ως μοναδικό κατάλληλο. Κατόπιν αυτών, η αγορά του οικοπέδου κρίθηκε μονόδρομος…


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.