background img
banner
banner

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον δήμο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ

Σε απόφαση για σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προχώρησε ο δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος. Είχε προηγηθεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και η εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα.

Η Μονάδα θα είναι επιπέδου αυτοτελούς τμήματος υπαγόμενου απευθείας στον Δήμαρχο, της οποίας οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021, όπως ισχύει. Η εν λόγω Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα στελεχωθεί κατ’ ελάχιστον με έναν υπάλληλο. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η συνδρομή επαγγελματιών με την ανάλογη τεχνογνωσία και δεξιότητες, για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 4 , του άρθρου 9, του Ν.4795/2021. Η άσκηση της λειτουργίας της Μ.Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα του δήμου, εφόσον αυτά δεν έχουν συστήσει αντίστοιχη μονάδα. Στην αμέσως επόμενη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου, η κατά τα ανωτέρω συσταθείσα Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα συμπεριληφθεί στις Οργανικές Μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας. Σημειώνεται ότι η σύσταση Μονάδας είναι υποχρεωτική καθώς ως κριτήρια σύστασης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, έχουν οριστεί: α. Το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού έτους 2022 και β. το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Αντικαθιστά την παλιά επιτροπή

Όπως εξήγησε στο protionline.gr ο γραμματέας του δήμου Αιγιαλείας Γιώργος Ρούσσος, ΄΄η σύσταση της Μονάδας έρχεται να αντικαταστήσει τον παλιό έλεγχο που γινόταν από την αρμόδια Επιτροπή και τον Επόπτη για τα κονδύλια, για το αν όλα είναι νόμιμα και εάν τηρούνται όλες οι διατάξεις. Όπως έχει θεσμοθετηθεί, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται και από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Στον ΟΕΥ του δήμου δεν υπήρχε πρόβλεψη, γι’ αυτό και ο δήμος αναγκάστηκε να μεριμνήσει γιατί είναι υποχρεωτικό σε κάθε περίπτωση να υπάρχει τουλάχιστον εξωτερικός συνεργάτης που να ασκεί καθήκοντα. Εδώ και περίπου 10 μέρες ο δήμαρχος έδωσε εντολή να υπάρξει μία σύσταση Μονάδας, που να προβλέπει μεταξύ άλλων και τον έλεγχο του έργου΄΄.

Ο κ. Ρούσσος υπενθύμισε πως ΄΄τον περασμένο Ιούλιο ήρθε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και στο άρθρο 10 αυτού, προβλέπεται ρητά η σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου. Η περίπτωση αυτή καταψηφίστηκε από το σύνολο των συμβούλων της αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που δεν έχει εγκριθεί ο νέος Οργανισμός, αναγκαστικά προχωράμε στη σύσταση της Μονάδας χωρίς σχετική πρόβλεψη από τον ΟΕΥ και εξειδικευμένο υπάλληλο. Το επόμενο βήμα είναι να ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός, αλλά μάλλον είναι ανέφικτο να απαντηθεί κάτι τέτοιο γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο πρόσωπο που να έχει την εξειδικευμένη εμπειρία και τις τεχνικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να ασκήσει αυτό το λειτούργημα. Αν το ζήτημα αυτό είχε τεθεί από το καλοκαίρι θα είχαμε προλάβει χρονικά να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος που να μπορεί να χειριστεί τέτοια ζητήματα με εξειδικευμένες γνώσεις, καθώς βάσει νόμου, ο εκάστοτε άνθρωπος που θα αναλάμβανε, θα είχε και το χρόνο να εξειδικευτεί. Δεν μπορούσαμε όμως να προσλάβουμε τέτοιον υπάλληλο γιατί δεν υπήρχε η ανάλογη πρόβλεψη΄΄.

Και πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του δήμου: ΄΄Πριν περίπου τρεις εβδομάδες, ήρθε μία νέα εγκύκλιος η οποία αναφέρει ότι υποχρεούμαστε να προχωρήσουμε σε σύσταση, σύμφωνα με τα νόμιμα και τις διαδικασίες που προβλέπονται, καθώς και να συμμορφωθούμε πλήρως με τις νέες αυτές ρυθμίσεις. Το νομοθετικό πλαίσιο και οι έλεγχοι, έχουν εντατικοποιηθεί από το 2021 και μετά και τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτό βέβαια, αφορά κάθε ενέργεια και φυσικά και τις εργολαβίες΄΄.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *