background img
banner
banner

Η δύσκολη ώρα των τελών

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ο αριθμός «μηδέν» θα παίξει τον δικό του «ρόλο» στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, την Τετάρτη 15 Μαρτίου, όπου έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση το ζήτημα των ανταποδοτικών δημοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2023. Βρισκόμαστε στο σημείο… μηδέν καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά για την κατάρτιση προϋπολογισμού, η δημοτική αρχή προτείνει μηδενικές αυξήσεις, ενώ η διαφορά ανάμεσα στο 0% της δημοτικής αρχής και στο -11,3% που είχε προτείνει η αντιπολίτευση, δεν αποκλείεται να φέρει και μηδενικό αποτέλεσμα ως προς τη λήψη απόφασης, δεδομένου ότι και οι ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων δεν αφήνουν περιθώρια για… προγνωστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τον προηγούμενο Οκτώβριο, προέβλεπε, βάσει της εισήγησης των Οικονομικών Υπηρεσιών, αύξηση κατά 15% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, με το σκεπτικό πως είναι αναπόφευκτη λόγω των αυξήσεων που προκύπτουν από την ενέργεια. Όταν το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση (μείζονα και ελάσσονα) κατέθεσε κοινή πρόταση που ήθελε μειώσεις της τάξεως του -11,3%, όμως χωρίς να περιλαμβάνεται η σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού, μη έχοντας έτσι την έγκριση των Οικονομικών Υπηρεσιών. Παρά ταύτα, η πρότασή της εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Μετά την ακύρωση της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού, προέκυψε η ανάγκη νέας απόφασης τελών, η οποία ωστόσο έχει καθυστερήσει αρκετά.
Ακολούθησε σύσκεψη των δημοτικών αρχηγών, με την αντιπολίτευση να ξεκαθαρίζει ότι δεν διαπραγματεύεται οτιδήποτε άλλο πέρα από μειώσεις για την ελάφρυνση των δημοτών, τον δε δήμαρχο να τονίζει πως αναγκαστικά κινείται στη λογική των περσινών δημοτικών τελών καθώς δεν καλύπτονται οι αυξήσεις στην ενέργεια.

Τι έχει να λαμβάνει ο δήμος με βάση την απόφαση της Ο.Ε.

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε νέα απόφαση, βάσει της οποίας, με μηδενική μεταβολή (0%) των συντελεστών, εκτιμάται ότι τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν από το ενοποιημένο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών και καταστημάτων, θα ανέλθουν στο ποσό των 8.074.280,78€.
Όπως τονίζεται στην απόφαση ΄΄ο συντελεστής του τέλους Καθαριότητας-Φωτισμού πρέπει να προσδιοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων, την εναπόθεση και μεταφορά των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνον αυτές΄΄.

Σύμφωνα με στοιχεία, οι 6 Δημοτικές Ενότητες του δήμου Αιγιάλειας χωρίζονται σε 2 ενότητες – ζώνες κάθε μία για τον υπολογισμό του Τέλους καθαριότητας και φωτισμού. Έτσι, εφόσον υιοθετηθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο δήμος ανά Δημοτική Ενότητα, θα έχει λαμβάνει τα εξής: Δ.Ε. Αιγείρας: 295.249,22 €, Δ.Ε. Αιγίου: 3.310.290,22 €, Δ.Ε. Ακράτας: 888.009,93 €, Δ.Ε. Διακοπτού: 995.553,93 €, Δ.Ε. Ερινεού: 441.351,16 €, Δ.Ε. Συμπολιτείας 879.758,66 €. Σύνολο: 6.810.213,12 €.

Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς το τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο ορίζεται σε 0,70 ευρώ. Έσοδα που θα βεβαιωθούν και αφορούν τα έτη 2020-2021: 433.976,51€. Διαφορά εσόδων – εξόδων (κάλυψη 10%): 680.091,15€. Επιχορήγηση «Φιλόδημος»: 150.000€. Γενικό σύνολο εσόδων δήμου Αιγιαλείας: 8.074.280,78€.

Επειδή ο δήμος οφείλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο αποφασίστηκε η μείωση του Τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του πλη-θυσμού για τους πολύτεκνους 50%, για ΑμεΑ, 100% ή 20% ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας και για τους οικονομικά αδύναμους 50% ανάλογα με τα εισοδήματα.

Δημ. Καλογερόπουλος: ΄΄Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει ένας θεός να ρίχνει λεφτά μόνο στο Αίγιο΄΄

Μιλώντας στο protioline.gr για τα δημοτικά τέλη, ο δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος, ανέφερε πως στο Συμβούλιο θα τεθεί προς ψήφιση η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που απορρέει από την εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών. Αναφορικά με τις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε. είπε πως ΄΄αφαιρέθηκε ο ηλεκτροφωτισμός και πλέον η αύξηση που είχε προτείνει η Οικονομική Υπηρεσία, σε πραγματικό έδαφος μπορεί να είναι μηδενική΄΄.

Ως προς την κάθετη στάση της αντιπολίτευσης για μειώσεις, ο κ. Καλογερόπουλος τόνισε: ΄΄Θα εξετάσουμε κάθε νόμιμη πρόταση. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή τους να φέρουν μία νόμιμη πρόταση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο πράγματα: Το ένα είναι οι ανάγκες του δήμου μας και το δεύτερο το πιθανό όποιο τιμολόγιο΄΄. ΄΄Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει ένας θεός να ρίχνει λεφτά μόνο στο Αίγιο΄΄, κατέληξε ο δήμαρχος.

Η αντιπολίτευση ωστόσο όχι μόνο πρόκειται να εμμείνει στη θέση της για μειώσεις, αλλά πρόκειται να κατηγορήσει τον δήμαρχο πως, μολονότι αφαιρέθηκε το «βάρος» της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού, δεν προχωρά σε μειώσεις καθώς θέλει να καλύψει οικονομικές εκκρεμότητες του 2022!

Χρ. Γούτος: ΄΄Δεν διαπραγματευόμαστε και δεν συμφωνούμε στις μηδενικές αυξήσεις”

Μιλώντας στo protionline.gr ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Γούτος, είπε πως ΄΄από τη σύσκεψη ακόμη των δημοτικών αρχηγών, εκεί όπου επέμεινα στη θέση μου για μειώσεις, οι οποίες είναι πιο εφικτές τώρα που αφαιρέθηκε ο ηλεκτροφωτισμός, ο κ. Καλογερόπουλος παρουσίασε κάποια άλλα έξοδα του 2022 τα οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε πως θα πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του 2023. Να τα πληρώσουν δηλαδή οι δημότες. Και το ερώτημα που θέτω, είναι το εξής: Γιατί τα χρήματα αυτά δεν τα είχε προβλέψει; Είναι αυτή σοβαρή διοίκηση; Κάθε μέρα, ο δήμαρχος «εφευρίσκει και κάτι άλλο και μας το παρουσιάζει. Και δεν είναι ότι βάζει σε διαδικασία τις υπηρεσίες, τους συνεργάτες του, αλλά αναγκάζει κι εμάς να προχωρούμε σε εκτιμήσεις των νέων στοιχείων και να καταθέτουμε νέες προτάσεις, πάντα όμως κινούμενοι στη λογική των μειώσεων. Έτσι και τώρα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία προκειμένου να καταθέσουμε νέα πρόταση στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Δεν διαπραγματευόμαστε ωστόσο και δεν συμφωνούμε στις μηδενικές αυξήσεις που προτείνει. Δεν θα χρεώσουμε στους δημότες τις παραλείψεις του κ. Καλογερόπουλου΄΄.

Και πρόσθεσε ο κ. Γούτος: ΄΄Έχουμε τόσους μήνες που τον καλούμε να αποφασίσουμε για τα δημοτικά τέλη και… περίμενε να φτάσουμε στον Μάρτιο για να περάσει μέσα τα περσινά χρωστούμενα. Ελπίζω να σταματήσει αυτή την πάγια τακτική του να μας κατηγορεί γιατί δεν έχει προϋπολογισμό κι ύστερα να μας λέει «σώστε με»΄΄.

Β. Ψυχράμη: ΄΄Φορτώνει έξοδα στον προϋπολογισμό για να τα διπλοπληρώσουν οι δημότες΄΄

΄΄Στην πραγματικότητα φορτώνει στον νέο προϋπολογισμό τα έξοδα που έχουν δημιουργηθεί το προηγούμενο έτος εξαιτίας της δικής του κακοδιοίκησης, ώ-στε να τα πληρώσουν οι δημότες το 2023΄΄, είπε η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Βάσω Ψυχράμη, διερωτώμενη: ΄΄Εάν είχαμε ψηφίσει τα δημο-τικά τέλη τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβριο του 2022, όπως ο νόμος ορίζει, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις εκκρεμότητες του 2022 που δημιούργησε. Η δημοτική αρχή έχει αφήσει απλήρωτα τιμολόγια που πρέπει να εγγραφούν στον κωδικό. Πρόκειται όμως για χρήματα που έχουν πληρώσει οι δημότες κι εμείς δεν θα συναινέσουμε στο να τα πληρώσουν δύο φορές. Αυτές οι τακτικίστικες μεθοδεύσεις του δημάρχου, πρέπει να σταματήσουν. Εμείς παραμένουμε στη λογική των μειώσεων των δημοτικών τελών σε αυτή την τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους συνδημότες και την κοινωνία μας. Οι δημότες δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν συνεχώς αυξημένα τέλη. Ο δήμος οφείλει να κάνει χρηστή διαχείριση και να εκμεταλλεύεται σωστά τους πόρους που λαμβάνει. Και μην ξεχνάμε πως τα τελευταία τρία χρόνια έχει την έμπρακτη βοήθεια της Πολιτείας με χρηματοδοτήσεις, είτε για τον κορωνοϊό, είτε από τα έσοδα των ληξιπρόθεσμων, άρα μπορεί να προχωρήσει σε μειώσεις και να ελαφρύνει τους δημότες΄΄.

«Dead line» η 31η Μαρτίου για προϋπολογισμό

Το μόνο βέβαιο, μετά και από αυτές τις ενδεικτικές τοποθετήσεις, είναι ότι ο δήμος πρέπει να πάρει απόφαση για τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και να προχωρήσει άμεσα σε κατάρτιση προϋπολογισμού. Διότι εάν μετά τις 31 Μαρτίου στερείται προϋπολογισμού τότε η λειτουργία του σε πολλούς τομείς «μπαίνει στον πάγο» με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει…


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr