background img
banner
banner

Η δημοτική αρχή θέλει αντικατάσταση της Μαρίας Τσουκαλά από τη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ 54 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΤΖΕΝΤΑ»

Η εισήγηση της δημοτικής αρχής για αντικατάσταση της Μαρίας Τσουκαλά από την προεδρία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., μετά την προσχώρησή της στην παράταξη του Κώστα Σπηλιόπουλου, μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, που ξεκινά στις 7.40μ.μ., με την ειδική συνεδρίαση για την Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αιγιαλείας έτους 2023, να έχει οριστεί για τις 7.30μ.μ.

Την Παρασκευή ο δήμαρχος διέγραψε την πρώην σύμβουλό του από τη δημοτική ομάδα του, όπως ήταν αναμενόμενο και τώρα μένει να δούμε ποιο είναι εκείνο το πρόσωπο που θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της υλοποίησης των «Οινοξενείων» που έπονται του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. Οι φήμες θέλουν την αντιδήμαρχο Μαρία Σταυροπούλου να αναλαμβάνει την ευθύνη με δεδομένο ότι τη θέση την καταλαμβάνει μέλος της παράταξης του δημάρχου, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας στο Συμβούλιο, εξού και η διαγραφή, με τη Μαρία Τσουκαλά να είναι πλέον ανεξάρτητη σύμβουλος.

Ενδέχεται όμως η αντιπολίτευση να ζητήσει να μη συζητηθεί το θέμα, επικαλούμενη λόγους νομιμότητας, αφού το σημερινό συμβούλιο είναι αυτό που αναβλήθηκε την περασμένη Τετάρτη λόγω της φωτιάς στο Διακοπτό.

Σ’ εκείνη την ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβανόταν η αντικατάσταση μέλους της ΔΗΚΕΠΑ.
Υπάρχει όμως και η περίπτωση ο δήμαρχος να φέρει το θέμα προ ημερησίας.

Τα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης

Στην τακτική συνεδρίαση περιλαμβάνονται 54 θέματα, με το 54ο να τίθεται ως εξής: Τροποποίηση της υπ’ αριθ.228/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)», με την αντικατάσταση μέλους.
Τα υπόλοιπα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1. Παράταση του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας. 2. Έγκριση τρίτης (3ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2023. 3. Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2023. 4. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έ-τους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)». 5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» (Κωδικός Πρόσκλησης: 4Β.ια.1α Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2349) για την Πρά-ξη με τίτλο: «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιάλειας» ΕΣΠΑ 2021-2027 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την έκδοση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα καθώς και για τις περαιτέρω ενέργειες. 6. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. 7. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο. 8. Μίσθωση ακινήτου στην παραλία Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων. 9. Μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων. 10. Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη & Αγ Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας». 11. Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας». 12. Έγκριση δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας». 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου». 14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Αλώνια» της Δημοτικής Κοινότητας Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας. 15. Δωρεάν παραχώρηση γραφείου εντός του κτιρίου «Αγία Ελένη» της Δημοτικής Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ακράτας. 16. Δωρεάν παραχώρηση γραφείου εντός του κτιρίου «Αγία Ελένη» της Δημοτικής Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, στον ΑΧΑΙΟ Ε.Ο.Π.Π. 17. Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για τη διενέργεια bazaar από τον Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού». 18. Έγκριση χρήσης του τοπικού καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας από τον Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο «Φίλων των ποταμών Σελινούντα και Μανεσαϊκού». 19. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.421/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας περί ορισμού Μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας. 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης, του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020. 21. Αλλαγή ώρας πεζοδρόμησης δημοτικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας. 22. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 49,24 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Αιγών Δήμου Αιγιαλείας. 23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο νότιο τμήμα της οδού Φιλοποίμενος στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 24. Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 8 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 25. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 26. Χορήγηση θέσης στάθμευσης σε ΑΜΕΑ επί της οδού Κύπρου 12 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 27. Χορήγηση θέσης στάθμευσης σε ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου 11-17 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 28. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτικό χώρο που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μαυρικίου Δήμου Αιγιαλείας. 29. Χορήγηση ή μη προσωρινής θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 30. Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης επί της οδού Ι. Βασιλειάδη 38 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 31. Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν ιδιοκτησίας, επί της οδού Ανθείας 1 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
32. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Κορίνθου 7 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 33. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Σαρανταπόρου 14 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 34. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Ανδρέου Λόντου 13 στη Δημοτική Κοινότητα Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας. 35. Έγκριση ή μη κατασκευής ράμπας επί της οδού Παναγιωτοπούλων, στο χώρο εκδηλώσεων «Πολυτεχνείο», στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 36. Τοποθέτηση εύκαμπτων οριοδεικτών επί της οδού Χίου στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 37. Τοποθέτηση σήμανσης επί της οδού Σωκράτους στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 38. Μεταφορά περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας. 39. Διαγραφή χρηματικών ποσών που αφορούν δημοτικά τέλη. 40. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 41. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα – Δικτύων αποστράγγισης & άρδευσης στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου». 42. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου Διακοπτού» (ΣΑΕΠ 401 & κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ40100002). 43. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας» (2022). 44. Έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας». 45. .Έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας». 46. Έγκριση τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ στον οικισμό Αμπελοκήπων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας». 47. Έγκριση Κανονιστικής Πράξης Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αιγιαλείας. 48. Στις αιτήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων Αιγίου και Καλαβρύτων. 49. Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αιγιαλείας. 50. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας. 51. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή πλήρους απασχόλησης για τη κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024. 52. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ζ. Πηγής 107 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 53. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή αιτήματος, περί ένταξης στο Δίκτυο Δομών του Υπουργείου του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων Δήμου Αιγιαλείας.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr