background img
banner
banner

Αναγκαία αλλά και αναπτυξιακά έργα

ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Οι προτάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σελιανιτίκων για τη διαμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024, το οποίο προωθήθηκε εγκαίρως προς συζήτηση και έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Αιγιαλείας, δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο Γιώργο Ρόζο. Περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις προς βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, όπως πλακοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, αναπλάσεις, φωτισμό και παιδική χαρά.

Συγκεκριμένα, το συμβούλιο προτείνει τα εξής:
α) κατασκευή παιδικής χαράς σε υπαίθριο, κατάλληλο χώρο και σε θέση που προτείνεται με την αριθ. 23/2020 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σελιανιτίκων,
β) αγορά ακινήτων, το ένα δίπλα στο δημοτικό κοιμητήριο Σελιανιτίκων, προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων και επισκεπτών του κοιμητηρίου σύμφωνα με την αριθ. 527/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και το δεύτερο δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Σελιανιτίκων σύμφωνα με την αριθ. 316/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας περί αγοράς οικοπέδου προς χρήση χώρου στάθμευσης για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών του εξαθέσιου δημοτικού σχολείου και τους γονείς αυτών κλπ.
γ) μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Σελιανιτίκων και συγκεκριμένα της τοποθεσίας που ορίζεται από την Παλαιά Εθνική Οδό και την παράλληλη με αυτή οδό Σελιάνας, καθώς και των κάθετων οδών Αργοναυτών, Αιγιαλού, Φλοίσβου, Πυθαγόρα, Πρωταθλητών, Αχιλλέως και Έκτορος,
δ) αποκατάσταση στρώσης κυκλοφορίας με φρεζάρισμα και στρώση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στο σύνολο της οδού Αφροδίτης, μήκους, ως έγκειται, 280 μέτρων, στο ρεύμα εισόδου από την παραλιακή οδό Ατλαντίδος έως και τη διασταύρωση στην Παλαιά Εθνική Οδό, λόγω των ρηγματώσεων, παραμορφώσεων, φθορών στο οδόστρωμα, καθώς και της κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων προς αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων στην υπόψη οδό,
ε) διαμόρφωση της οδού Κυανής Ακτής – Ποσειδώνος, αρχομένης στο ύψος του μοναδικού περιπτέρου, μετά την τρίγωνη πλατεία, έως τέρμα του ορίου της τοπικής δικαιοδοσίας, μετά το Κ.Υ.Ε «Εσπερίδες», μήκους, ως έγκειται, 290 μέτρων, με τις εξής παρεμβάσεις: επίστρωση της υπόψη οδού με κυβόλιθους, στατική ενίσχυση και αισθητική αποκατάσταση του υπάρχοντος αναβαθμού, κατασκευή προστατευτικού στηθαίου κατά μήκος του δρόμου προς το θαλάσσιο μέτωπο, πρόσβαση στον παραλιακό χώρο για όλους τους χρήστες, ιδιαίτερα ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένους με σκάλες, ράμπες με τις κατάλληλες προδιαγραφές και την εγκατάσταση, κατά μήκος της υπόψη παραλιακής οδού, τσιμεντένιων καθιστικών (παγκακίων).
στ) διαμόρφωση της οδού Κυανής Ακτής, στην συμβολή της με την κάθετη οδό Αιγιαλού έως και την τρίγωνη πλατεία, μήκους, ως έγκειται, 200 μέτρων με επίστρωση της υπόψη οδού με κυβόλιθους άλλως σταμπωτή άσφαλτο και την παράλληλη διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου,
ζ) αποκατάσταση στρώσης κυκλοφορίας με φρεζάρισμα και στρώση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στο σύνολο της οδού Περικλέους, μήκους, ως έγκειται, 170 μέτρων, στο ρεύμα εισόδου από την Παλαιά Εθνική Οδό έως και τη διασταύρωση με την οδό Αθηνάς, λόγω ρηγματώσεων, παραμορφώσεων, φθορών στο οδόστρωμα, καθώς και η κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων στην οδό,
η) κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου, πλάτους, κατ’ ελάχιστο, 1,55 έως 2 μέτρων και συνολικού μήκους 200 μέτρων, ως έγκειται, επί της παραλιακής οδού Ατλαντίδος, αρχομένης στη συμβολή της με την κατάληξη της οδού Φλοίσβου και προς τα ανατολικά έως την θέση «Δασύλλιο», με την πρόβλεψη κατασκευής όδευσης τυφλών και ράμπες για ΑμεΑ,
θ) διαμόρφωση τμήματος της οδού Αγίου Βασιλείου, στο ρεύμα εισόδου από την Παλαιά Εθνική Οδό έως και τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, μήκους, ως έγκειται, 45 μέτρων, καθώς και της οδού Αργοναυτών, μήκους, ως έγκειται, 130 μέτρων, με την αποξήλωση της υφιστάμενης φθαρμένης ασφάλτου, τη διάστρωση σκυροδέματος σε όλο το πλάτος και το μήκος των υπόψη οδών ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις και την κατασκευή, επίστρωση τους με τσιμεντοκυβόλιθους,
ι) αποκατάσταση στρώσης κυκλοφορίας με φρεζάρισμα και επίστρωση ασφαλτικής στρώσης της οδού Ελ Γκρέκο, συνολικού μήκους, ως έγκειται, 50 μέτρων, καθώς και σταμπωτής ασφάλτου επί της οδού Φαίδρας, κάθετης οδού σύνδεσης μεταξύ της οδού Παυσανία με την παραλιακή οδό Κυανής Ακτής, μήκους, ως έγκειται, 80 μέτρων,
ια) αποκατάσταση στρώσης κυκλοφορίας με φρεζάρισμα και στρώση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στο σύνολο της οδού Ολυμπίας, μήκους, ως έγκειται, 170 μέτρων, τμήματος της οδού Παυσανία, μήκους, ως έγκειται, 60 μέτρων, της οδού Ανθέων, οδού σύνδεσης της κάθετης οδού Αύρας με την οδό Βύρωνος, μήκους, ως έγκειται, 150 μέτρων, στο σύνολο της οδού Αθηνάς, μήκους, ως έγκειται, 105 μέτρων, της οδού Πετραλώνων, μήκους, ως έγκειται, 250 μέτρων, της οδού Σκουφά, μήκους, ως έγκειται, 200 μέτρων, της οδού Λόντου, μήκους, ως έγκειται, 100 μέτρων και της οδού Αιγιόχου, μήκους, ως έγκειται, 135 μέτρων,
ιβ) ασφαλτόστρωση των χωμάτινων δρόμων, της οδού Νίκης, μήκους, ως έγκειται, 135 μέτρων, τμήμα της οδού Κ. Παλαιολόγου, μήκους, ως έγκειται, 100 μέτρων, της οδού ανατολικά του δημοτικού κοιμητηρίου, μήκους, ως έγκειται, 70 μέτρων, καθώς και τη διαμόρφωση τμήματος της οδού Δελφών, μήκους, ως έγκειται, 100 μέτρων, με επίστρωση από τσιμεντοκυβόλιθους, ενώ και επί του λοιπού τμήματος της ίδιας οδού, μήκους, ως έγκειται, 30 μέτρων, επίστρωση των υφιστάμενων σκαλοπατιών με τσιμεντόπλακες,
ιγ) τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων που διέρχονται στις θέσεις «Άνω Ρουπακιά», «Κάτω Ρουπακιά», «Πηγαδάκια», «Κοκκινιά», «Ρήλα» και «Ρίρα»,
ιδ) ανάπλαση – διαμόρφωση της περιοχής με την ονομασία «Δασύλλιο» με την τοποθέτηση ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων με καθιστικά, αποδυτηρίων στην παραλία, παγκακίων, φωτισμού, διαμόρφωσης μονοπατιών, ξύλινων διαδρόμων πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α., προστατευτικών διακοσμητικών φρακτών που οριοθετούν την επιφάνεια του πρασίνου, ενός μικρού χώρου περιποίησης των βρεφών και την επιδιόρθωση της υπάρχουσας δομής του μπιτς βόλεϊ.
ιε) αντικατάσταση δικτύου δημοτικού, καλλωπιστικού φωτισμού σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης, με την πρόταση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, ως ενδεδειγμένη αειφόρος λύση και ιδανική υψηλής ποιότητας και αξιόπιστου φωτισμού, από ανατολικά, τέρμα της οδού Ατλαντίδος, έως δυτικά, τέρμα του ορίου της τοπικής δικαιοδοσίας, μετά το Κ.Υ.Ε «Εσπερίδες»,
ιστ) επέκταση δικτύου δημοτικού, καλλωπιστικού φωτισμού στις οδούς Αργοναυτών, Δελφών, Ομήρου, Αγίου Παντελεήμονος, Πετραλώνων, Σκουφά, Λόντου, Αγίου Βασιλείου, Περικλέους και Σελιάνας, με την πρόταση περί της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, ως ενδεδειγμένη αειφόρος λύση και ιδανική υψηλής ποιότητας και αξιόπιστου φωτισμού, καθώς και την τοποθέτηση στύλων τεχνητού φωτισμού στο ανατολικό τμήμα της οδού Επιδαύρου.

Με βάση τις προτάσεις κατοίκων και φορέων

Για τις παραπάνω συγκεκριμένες προτάσεις, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας έλαβε υπόψη του αφενός τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιοχής και αφετέρου τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη σύμφωνα και με τις αντίστοιχες προτάσεις που έχουν τεθεί από τους δημότες και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής. «Το Τεχνικό Πρόγραμμα συγκαταλέγεται σε μια από τις κορυφαίες διαδικασίες του Δήμου μέσα στο έτος και ότι αφορά τη διαμόρφωση του τελικού πλαισίου αυτού αποτελεί προϊόν δημοκρατικής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία» αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σελιανιτίκων Γεώργιος Ρόζος και κατέληξε λέγοντας ότι: «Το υποβληθέν Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να είναι αντάξιο των προσδοκιών για την προοπτική που δίνει στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Οι προτάσεις μας για τα τεχνικά έργα κινούνται σε ρεαλιστική βάση και είναι απόλυτα υλοποιήσιμες».

Τι έχει εγκριθεί για Τεχνικά Έργα στην Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων

Όπως τονίζεται, το στάδιο εκπόνησης του τεχνικού προγράμματος από την δημοτική κοινότητα κρίνεται πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα, καθότι οριοθετούνται οι πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε ένα ξεκάθαρο πλάνο που έχει βάση την τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη όπως αρμόζει σε μια τουριστική κοινότητα όπως τα Σελιανίτικα, αντανακλώντας παράλληλα την ανάγκη του Δήμου για ουσιαστικά και άμεσα έργα ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Ειδικότερα, στα τεχνικά προγράμματα ετών 2021 έως 2023, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, περιλαμβάνονται τα εξής τεχνικά έργα για την Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων: -στρώση με σταμπωτή άσφαλτο και εργασίες βελτίωσης υποδομών όπως των καναλιών ομβρίων υδάτων στο τμήμα της παραλιακής οδού Κυανής Ακτής, στο σημείο συμβολή της με την κάθετη οδό Αιγιαλού έως και την τρίγωνη πλατεία, -στρώση με σταμπωτή άσφαλτο και εργασιών βελτίωσης της απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Αργοναυτών, Φλοίσβου και Φαίδρας, -ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου με την κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου στο τμήμα της παραλιακής οδού Ατλαντίδος, -Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, που περιλαμβάνεται το λεγόμενο «ιστορικό» κέντρο της κοινότητας, -αγροτική οδοποιία, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιμετώπισης αναγκών Δ.Ε. Συμπολιτείας.


Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *