background img
banner
banner

Διά περιφοράς «πέρασαν» όλα…

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη είτε ομόφωνα είτε γιατί δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση από αυτή της δημοτικής αρχής, στην προχθεσινή διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Μεταξύ αυτών, η έγκριση ανανέωσης των θέσεων εργασίας για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας αλλά και η αναμόρφωση προϋπολογισμού ώστε να υλοποιηθούν έργα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το υποέργο του ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων του απασχολούμενου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου κατόπιν ένταξης της πράξης «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», αποφασίστηκε ομόφωνα η ανανέωση/παράταση των συμβάσεων έξι απασχολούμενων, από την ημερομηνία λήξης των ισχυουσών συμβάσεών τους (30 Σεπτεμβρίου) και για χρονικό διάστημα ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος. Πρόκειται για έναν ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, τρεις ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ενός ΔΕ Οδηγών.

Εγκρίθηκε ακόμη η 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2023 καθώς, παρά τις αρνητικές ψήφους, δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση, ενώ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Ως προς την ψηφοφορία, τα μέλη της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση, δεν υπερψήφισαν καμία πρόταση και ως εκ τούτου οι ψήφοι τους θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων 6 μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου)».

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφορούσε τη συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας ΕΣΠΑ (Δυτική Ελλάδα 2021- 2027) με 35.769,83 ευρώ.

Ακόμη, αφορούσε την από 30 Αυγούστου 2023 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού, για την ενίσχυση ρευστότητας και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους στον δήμο Αιγιαλείας με το ποσό των 148.100 €. Με βάση τα παραπάνω πραγματοποιήθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης.

Η ανάπλαση της Μητροπόλεως απαιτεί υπογειοποίηση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Τροποποίηση έγινε και για την ανάπλαση του τμήματος της οδού Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώθηκε το σώμα, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στην ΣΑΕΠ 001 η πράξη με τίτλο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας: Ενότητα 1 «Οδός Μητροπόλεως» με ποσό χρηματοδότησης 2.380.586,30 €. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.380.586,30 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που υποβλήθηκε, με την αίτησης χρηματοδότησης η πράξη υλοποιείται σε δύο υποέργα, το Υποέργο 1 με τίτλο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας: Ενότητα 1 «Οδός Μητροπόλεως» και ποσό 2.185.000,00 € και το Υποέργο 2 με τίτλο «Υπογείωση Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ» με ποσό 195.586,30 € συνολικά 2.380.586,30 €.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 είχε εγγραφεί σαν έσοδο και σαν έξοδο το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ποσού 2.380.586,30 € όμως εκ παραδρομής τόσο στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 όσο και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 έχει εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α.1322.006 με τίτλο «Ανάπλαση Εμπορικού κέντρου Αιγίου Ενότητα 1 Οδός Μητροπόλεως ΣΑΕΠ 001» μόνο το ποσό των 2.185.000€ που αφορά το Υποέργο 1 με ταυτόχρονη μεταφορά του στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α.64-7332.005 με τίτλο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας: Ενότητα 1 «Οδός Μητροπόλεως» και ποσό 2.185.000,00 €, χωρίς να έχει προβλεφθεί τόσο σαν έσοδο όσο και σαν έξοδο το επιπλέον ποσό των 195.586,30 € για το οποίο χρηματοδοτηθήκαμε και αφορά το Υποέργο 2 με τίτλο «Υπογείωση Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ». Το σώμα ενέκρινε έτσι την επιπλέον χρηματοδότηση με 195.586,30 €, με την ενίσχυση στο σκέλος των εσόδων του Κ.Α.1322.006 με τίτλο «Ανάπλαση Εμπορικού κέντρου Αιγίου Ενότητα 1 Οδός Μητροπόλεως ΣΑΕΠ 001» με ποσό 195.586,30 €.

Άλλες επιχορηγήσεις και ανάγκες

Παράλληλα, η τροποποίηση αφορούσε την «Επιχορήγηση για το βοήθεια στο σπίτι», ύψους 45.450 ευρώ, αλλά και την κάλυψη επειγουσών ενεργειών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ύψους 20.000 ευρώ. Ακόμη, το μισθωτήριο της έκτασης στη νοτιοδυτική πλευρά του Μεγανίτη στη θέση «Ν. Κόσμος» της Κ. Ροδοδάφνης, με σκοπό την κατασκευή αθλητικού κέντρου σε 8 από τα 12.103,60 τ.μ. συνολικής επιφανείας, για απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λπ. 40.000 ευρώ και την παροχή Υπηρεσιών περισυλλογής και εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων 18.000 ευρώ.


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *