background img
banner
banner

Ο Δήμος αποφάσισε… η Αποκεντρωμένη ακύρωσε

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ «ΕΛΛΙΠΗ -ΠΛΗΜΜΕΛΗ -ΑΣΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ»

«Παγώνουν τα χαμόγελα» των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και βάσει απόφασης του Δήμου θα τύγχαναν μειώσεων ως προς τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εξέτασε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ακύρωσε, κρίνοντας την αιτιολογία ως «ελαττωματική» γεγονός που, όπως αποφαίνεται, καθιστά την διοικητική πράξη άκυρη, διότι η αιτιολογία αποτελεί «στοιχείο της νομιμότητας».

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να ελαφρύνει τα βάρη των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων, μετά και την αύξηση των δημοτικών τελών που αποφασίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο, η δημοτική αρχή εισηγήθηκε απαλλαγές και οικονομικές ελαφρύνσεις, αντιλαμβανόμενη το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν. Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή η ο οποία υιοθέτησε ομόφωνα την εισήγηση, στις 11 Μαρτίου και ακολούθως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας που προχώρησε στη λήψη απόφασης.

΄΄Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό και με την αναγνώριση του Δήμου της συνέπειας των επιχειρήσεων που τηρούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους έναντι του δήμου΄΄, ανέφερε τότε ο δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος, με την αντιπολίτευση να ζητά ελαφρύνσεις για τους «καλοπληρωτές» και για τα υπόλοιπα τέλη, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για τις αρχικές αυξήσεις, καθώς και για περίεργη τακτική εφαρμόζοντας πρώτα μεγάλες αυξήσεις και αποφασίζοντας μετά μειώσεις για ορισμένους. Η απάντηση τότε του δημάρχου ήταν ότι δεν επρόκειτο για νέα απόφαση αλλά για συμπλήρωση της προηγούμενης.

Έξι εβδομάδες μετά όμως κι ενώ η απόφαση εστάλη προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, ο δήμος έλαβε την απόφαση, βάσει της οποίας, οι ελαφρύνσεις δεν μπορούν να ισχύσουν.

Οι λόγοι ακύρωσης

Συγκεκριμένα, στον έλεγχο νομιμότητας της αρ. 104/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας κι ενώ ελήφθησαν υπόψη διατάξεις άρθρων που αφορούν και τροποποίηση – συμπλήρωση απόφασης περί καθορισμού του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης, Δημήτριος Κατσαρός έκρινε πως στην απόφαση δεν ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένες διατάξεις.

Αυτές έχουν να κάνουν με το ότι το τέλος κοινοχρήστων χώρων ορίζεται ετήσιο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με άλλη διακριτή απόφαση μπορεί να οριστεί ο τρόπος καταβολής αυτού. Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κ.λπ, επί θεμάτων για τα οποία ο οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (πχ. προσδιορισμός και λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθορισμός κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήματος ύδρευσης), απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων: ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος, ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος.

Στην απάντησή του, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης αναφέρει ακόμη πως βάσει απόφασης του ΣτΕ, οι διοικητικές πράξεις επιβάλλεται να αναφέρουν τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοσή τους καθώς και την ερμηνεία των κανόνων αυτών. Ξεκαθαρίζει ακόμη πως «πέρα από τη νομική βάση για την αιτιολογία τους απαιτείται και η πραγματική βάση, δηλαδή η ακριβής μνεία των στοιχείων, επί των οποίων αυτές βασίσθηκαν, άλλως καθίστανται αόριστες και εξ αυτού πλημμελείς. Αιτιολογία που αρκείται μόνο στη διατύπωση του συμπεράσματος, χωρίς να παραθέτει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης ούτε την ισχύουσα διάταξη νόμου που εφαρμόστηκε είναι πλημμελής.. Η ελαττωματική αιτιολογία (ελλείπουσα, ανεπαρκής, πλημμελής ή εσφαλμένη) καθιστά την διοικητική πράξη άκυρη, διότι η αιτιολογία αποτελεί «στοιχείο της νομιμότητας» της πράξης».

Τονίζει επίσης, πως «η αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να είναι ειδική (όχι γενική και αόριστη), πλήρης ή επαρκής, προκειμένου να διαπιστωθεί πως το συλλογικό όργανο ενήργησε για το συμφέρον της υπηρεσίας και των διοικούμενων καθώς και τη διασφάλιση της νομιμότητας». Και συνεχίζει: «Στην υπό έλεγχο απόφαση δε γίνεται αναφορά κανόνων δικαίου, στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της πράξης και η τυχόν ερμηνεία τους, επομένως είναι ελλιπής, πλημμελής, ασαφής και αναιτιολόγητη».

Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός μηνός από την έκδοσή της.

Ποιες ήταν οι ελαφρύνσεις που είχαν αποφασιστεί

Τι περιελάμβανε όμως η απόφαση των ελαφρύνσεων που δεν θα ισχύσει; 1) Η καταβολή του 60% του προβλεπόμενου από την 37/2024 Α.Δ.Σ. του δήμου Αιγιαλείας αναλογούντος τέλους αν αυτό εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της αδείας κατάληψης κοινοχρήστων χωρών. 2) Η καταβολή του 80% του προβλεπόμενου αναλογούντος τέλους αν αυτό εξοφλείται σε τρεις δόσεις σύμφωνα με την 37/2024 Α.Δ.Σ. του δήμου Αιγιαλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω ελαφρύνσεων ήταν να τηρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: Α) Να μην υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή της επιχείρησης προς τον Δήμο ή σε περίπτωση οφειλής να υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλής η οποία τηρείται και είναι σε ισχύ. Β) να μην έχει επιβληθεί πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2023.

Για τις επιχειρήσεις τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2024 και τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις Α & Β: •στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η εφάπαξ καταβολή του αναλογούντος τέλους θα επιστραφεί το 40% του ποσού που καταβλήθηκε •στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η καταβολή του αναλογούντος τέλους σε 3 δόσεις το ποσό της τρίτης δόσης θα καταβάλλεται μειωμένο κατά το 20% της συνολικής αξίας του αναλογούντος τέλους.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr