background img
banner
banner

Πρώτα η μαρίνα του ΙΝΟΑ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗ.Λ.ΤΑ.

Σε ανάθεση υπηρεσιών σε εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο, για την αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου Αγίου Νικολάου λιμένα Αιγίου, προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας. Επόμενο βήμα θα είναι η ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών που θα προκύψουν από την εν λόγω λιμενική υποδομή, αναπτύσσοντας ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό πλάνο business plan για τη μαρίνα, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη μιας σύγχρονης τουριστικής υποδομής, οικονομικά βιώσιμης, με προοπτικές ανάπτυξης και ανάδειξης του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής. Θα ακολουθήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ιδιώτες επενδυτές και δεν αποκλείεται το αντικείμενο να γίνει πιο ελκυστικό, περιλαμβάνοντας κι άλλες εγκαταστάσεις που ούτως ή άλλως θα χρειαστούν για να λειτουργήσει η μαρίνα.

Το έδαφος στρώθηκε ουσιαστικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης πάσης φύσεως παρεμβάσεων στο χωροθετημένο τουριστικό καταφύγιο και το ΔΗ.Λ.Τ.Α. παρουσιάζεται έτοιμο, στο πλαίσιο του master plan για την ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του τουριστικού καταφυγίου που αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο προτεινόμενος τεχνικός σύμβουλος, εκτός της γενικότερης εμπειρίας στην ανάδειξη, σχεδιασμό και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας (στην υλοποίηση του περίπου 800εκ. ΣΔΙΤ UFBB, τον σχεδιασμό και ένταξη σε έργα ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό περίπου 250εκ. ευρώ, ένταξη πολλών δημόσιων έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πολλά άλλα), έχει εξειδικευμένη εμπειρία στις λιμενικές υποδομές. Με επιτυχία ολοκλήρωσε την παραχώρηση δύο τουριστικών αγκυροβολίων στην Σάμο (Καρλόβασίου και Μαραθοκάμπου), τον σχεδιασμό αγκυροβολίων στην Σαντορίνη και Πόρτο Ράφτη, ενώ Τεχνικοί Σύμβουλοι στα μισά περίπου ΔΛΤ για τα λιμάνια, αποτελούν και οι ίδιοι επενδυτές, αφού κρίθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι στην παραχώρηση τουριστικού αγκυροβολίου για την ανάπτυξη και λειτουργία του.

Σε ισχύ η παράταση ως το 2027

Σημειωτέον ότι το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης είχε παραχωρήσει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τη χρήση και εκμετάλλευση της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Αγ. Νικολάου. Έτσι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι φορέας διαχείρισης του καταφυγίου. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης ίσχυε από το 2009 και για 33 χρόνια.

Η προθεσμία ωστόσο για την εκτέλεση των έργων έληγε πέρυσι γεγονός που οδήγησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο να υποβάλει αίτημα για παράταση, με το υπουργείο Τουρισμού, ένα μήνα μετά, να κάνει αποδεκτό το αίτημα, δίνοντας παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση «Αγ. Νικολάου» στον όρμο Αιγίου, μέχρι την 31.12.2027, ενώ παράλληλα ισχύει η υπουργική απόφαση παραχώρησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών.

Καταφύγιο 100 θέσεων – Οι παρεμβάσεις

Βάσει της χωροθέτησης του 2009, το καταφύγιο τουριστικών σκαφών προβλέπεται να γίνει στη θέση «Αγ. Νικολάου», του όρμου Αιγίου. Βάσει των μελετών, θα έχει εμβαδόν χερσαίας ζώνης 1.828,26τ.μ. και εμβαδόν θαλάσσιας ζώνης 29.318,85τ.μ. Επίσης, θα έχει δυναμικότητα 100 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

Τα έργα που προβλέπονται είναι: Προσήνεμος μόλος όπου εσωτερικά φέρει κατακόρυφο μέτωπο και εξωτερικά θωρακίζεται με τεχνητούς ογκόλιθους, υπήνεμος μόλος στην είσοδο που διαμορφώνεται με ην κατασκευή ράμπας ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών και χώρου ανεφοδιασμού καυσίμων, κατασκευή κρηπιδωμάτων περιμετρικά της λιμενολεκάνης. Θα φέρουν δέστρες και πυργίσκους που θα παρέχουν ρεύμα και νερό ελλιμενιζόμενα σκάφη. Ακόμη, λιμενολεκάνη επιφανείας 11,675 θαλασσίων στρεμμάτων με κύκλο ελιγμών διαμέτρου 50 έως 60 μέτρων, κατασκευή ράμπας και χώρου παροχής καυσίμων, δύο αγκυροβολίων για προσόρμιση μεγάλων σκαφών, δημιουργία χερσαίου χώρου με επίχωση επιφάνειας έμπροσθεν του υφιστάμενου παραλιακού δρόμου, διαμόρφωση τμήματος του υφιστάμενου μόλου του παρακείμενου αλιευτικού καταφυγίου με διαπλάτυνση δια επιχώσεως, με διαμόρφωση του υπάρχοντος χώρου και στη θέση του να εφάπτεται νέος. Τα ελαιώδη κατάλοιπα από τα σκάφη θα συλλέγονται με τη χρήση ειδική τροχήλατης αντλίας και θα μεταφέρονται σε υπόγεια δεξαμενή. Τα απορρίμματα θα συλλέγονται σε διάσπαρτους κάδους και θα απομακρύνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Τέλος, ο προϋπολογισμός των λιμενικών έργων ανέρχεται σε 2.355.000 ευρώ.

Θα ακολουθήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος επενδυτών

Όπως ανέφερε στo protionline.gr ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βασίλης Χριστόπουλος, ο οποίος «έτρεξε» τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της παράτασης, ΄΄στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πήραμε απόφαση για αναμόρφωση προϋπολογισμού, ώστε παράλληλα με τις μελέτες που «τρέχουν» με διαγωνισμό για το master plan του λιμανιού, σε συνεργασία με εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο από την Αθήνα, να προχωρήσουμε σε μία συνεργασία με την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες για την αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου Αγίου Νικολάου λιμένα Αιγίου». Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς χρειαζόμαστε ένα business plan για να προχωρήσουμε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για παραχώρηση σε επενδυτή΄΄.

Παράλληλα, ο κ. Χριστόπουλος σημείωσε: «Κατά καιρούς υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι όμως, ως τώρα, μένουν μόνο στις συζητήσεις. Η σκέψη μας είναι, αφού προχωρήσουν οι μελέτες, να προτείνουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να λειτουργήσουμε από κοινού για τις παλαιές αποθήκες που βρίσκονται πλησίον, καθώς είναι βέβαιο πως οι όποιες επενδύσεις θα χρειαστούν χερσαίο λιμενικό χώρο για τις συνοδές υπηρεσίες της μαρίνας. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουμε τον χώρο μπροστά στο τελωνείο, και να δοθεί κι αυτός στον επενδυτή της μαρίνας ή να διατεθεί και τμήμα της χερσαίας λιμενικής ζώνης παράλληλα με τις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές»

Κι άλλες παρεμβάσεις αναβάθμισης

΄΄Κι όλα αυτά ενώ προχωράμε και σε μελέτη για αποκατάστασης της παλιάς προβλήτας. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Περιφέρεια προωθούμε την κατασκευή του λιμενοβραχίονα μπροστά από το Τελωνείο που δεν πραγματοποιήθηκε κατά την κατασκευή του Νέου Λιμένα. Είμαστε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια να μας παραδώσει τις μελέτες και να προχωρήσουμε με δικά μας χρήματα στην επικαιροποίησή τους, για να προσπαθήσουμε από κοινού να εντάξουμε το έργο στο επόμενο ΕΣΠΑ ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων΄΄, κατέληξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας.

Συμπερασματικά κι όπως τόνισε και κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Αίγιο ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας έχει εργαστεί πάνω στο θέμα της αξιοποίησης της λιμενικής ζώνης και τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν…


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr