α) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αριθ. 131, έμπροσθεν του Ιερού Προσκυνήματος Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας Τρυπητής)  την Τετάρτη 21/02/2018 και από ώρες 09:00 έως 11:00
β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αριθ.105, έμπροσθεν του Ιερού Προσκυνήματος Ζωοδόχου Πηγής ( Παναγίας Τρυπητής ) την Τετάρτη 21/02/2018 από ώρες 11:00 έως 15:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς.

Από τον υπεύθυνο εργολάβο θα τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση και θα υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για την διευκόλυνση των οδηγών όποτε απαιτείται.

Σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης προαναφερομένων εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών, αυτές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22-02-2018 κατά τις ίδιες ώρες.

Από το Α.Τ Αιγιαλείας να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα σε συντρέχουσα περίπτωση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον αρμόδιο εργολάβο.