«Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συλλόγων και φορέων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου»

1 year πριν

Το 12ο σεμινάριο με τίτλο «Πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συλλόγων και φορέων του πολιτιστικού και δημιουργικού [..] Διαβάστε Περισσότερα