background img
banner
banner

Μπαίνει τάξη στο σημερινό… χάος με τη διαχείριση γης

Η ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τέλος στο… χάος που επικρατεί ως σήμερα με τη διαχείριση της γης έρχεται να βάλει η ένταξη του δήμου Αιγιαλείας στο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού που του επιτρέπει την εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Μάλιστα, ο δήμος είναι στους πρώτους ανά τη χώρα του οποίου εγκρίθηκε το αίτημα χρηματοδότησης της σχετικής μελέτης, γεγονός που σκορπά ικανοποίηση στη δημοτική αρχή και γεννά προσδοκίες ανάπτυξης για ολόκληρο τον δήμο!

Ειδικότερα, με απόφαση του ΥΠΕΝ, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εγκρίθηκε η πρώτη ομάδα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού, που αφορά σε 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 5 μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), με τις περιοχές, από τις οποίες ανοίγει ο κύκλος για να μπει τάξη στο χώρο, να καθοριστούν χρήσεις γης, όροι δόμησης για νέες οικοδομές και επενδύσεις, δίκτυα και υποδομές, καθεστώς προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων συστημάτων, και να αντιμετωπιστεί το διαχρονικό πρόβλημα της άναρχής και αυθαίρετης δόμησης στο 70% της ελληνικής επικράτειας έως το 2025.

Ανάμεσα στους δήμους που κατέθεσαν αίτημα για χρηματοδότηση μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου και που εγκρίθηκε, ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμος Αιγιαλείας, με την εξέλιξη να τον δικαιώνει αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργεί την υποχρέωση ώστε να υποστηριχθεί το πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο. Η εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων θεωρείται απαραίτητη ώστε να περιοριστεί το σημερινό χάος με τη διαχείριση της γης στη χώρα, καθώς μέσω αυτών θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι περιορισμοί δόμησης, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, οι δρόμοι, τα προβλήματα με τους κατολισθήσιμους οικισμούς κ.ά. Αυτό φαίνεται να το αντιλήφθηκε εγκαίρως η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος προς όφελος της περιοχής, αντιλαμβανόμενη το πρόβλημα που υπάρχει πανελλαδικά.

Το ΤΕΕ προκήρυξε τη διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως φορέας υλοποίησης της πράξης, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 1.856.194,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) με τελική προθεσμία υποβολής προσφορών την 30η Σεπτεμβρίου.

Το αντικείμενο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Αντικείμενο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Αιγιαλείας είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου στην έκταση του Δήμου με διάκριση των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων. Κεντρικό πυρήνα της διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά (για την μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλότητα για δόμηση στην περιοχή του έργου.

Ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες καθορίζονται και Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), Ζώνες Ειδικών Πολεοδομικών Κινήτρων, περιοχές και ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και χαμηλών εκπομπών ρύπων, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρο ή περιορισμό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης. Επιπλέον, περιλαμβάνει ως υποστηρικτικές Μελέτες της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ την συνοδή Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων ρυθμίσεων και κατευθύνσεων, την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στο σύνολο της έκτασης και για τις προς πολεοδόμηση περιοχές και τους οικισμούς που οριοθετούνται για πρώτη φορά.

Οικιστική και Πολεοδομική οργάνωση

Όσον αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό, καμία Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αιγιαλείας δεν έχει θεσμοθετημένο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/97. Για τις Δ.Ε. Αιγείρας και Ακράτας είχε ξεκινήσει η εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για το Αίγιο έχει θεσμοθετηθεί το ΓΠΣ Δ. Αιγίου και Κοινότητας Κουλούρας (ΦΕΚ 604/Δ/1986) το οποίο αφορά στην πόλη του Αιγίου. Στο Δήμο δεν υπάρχει κανένας παραδοσιακός οικισμός. Μόνο τμήμα της πόλης του Αιγίου έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός διατηρητέος τόπος.

Σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 53459/5-7-69 Απόφαση Νομάρχη, στην Π.Ε. Αχαΐας υπάρχουν οικισμοί που έχουν χαρακτηριστεί «μετακινητέοι λόγω κατολισθήσεως». Πρόκειται για τους οικισμούς Αιγών, Γκρέκα, Καθολικού, Κερύνεια, Κρήνης, Παρασκευής, Τούμπα, Μερτιδίου, Χατζή, Βαλιμής, Οάσεως, συνοικισμοί κ. Κουμάρι (Λιοφάτες, Πάιδα, Παλιολουκάς, Άμπουλα, Κολοβού), συνοικισμοί κ. Αμπέλου (Κορακιάνικα, Σκορέικα, Ρομπέικα), συνοικισμός Μοναστηρίου – Φραγκιάνικα, συνοικισμός Άνω Διακοπτού – Πατουλέικα και συνοικισμός Διακοπτού – Κερνίτσα. Οι οικισμοί αυτοί θα πρέπει να μελετηθούν από το ΤΠΣ, θα αξιολογηθούν και θα περιληφθεί πρόταση θεραπείας λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, την αξιολόγηση των οικιστικών αναγκών και το σχεδιασμό νέων οικιστικών υποδοχέων.

Ικανοποίηση και στόχοι από τη δημοτική αρχή

Ο δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος σημειώνει πως η δημοτική αρχή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η Αιγιάλεια συμπεριλαμβάνεται στους πρώτους Δήμους της χώρας όπου ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε όλη την έκταση του Δήμου. “Είναι σημαντικό πλέον ότι ο Δήμος μας διεκδικεί χρηματοδοτούμενα προγράμματα προς όλες τις κατευθύνσεις και το συγκεκριμένο ίσως είναι από τα πιο σημαντικά, αφού έχει σκοπό την ορθή πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής” δηλώνει ο κ. Καλογερόπουλος, προσθέτοντας πως τα γρήγορα αντανακλαστικά της δημοτικής αρχής κατατάσσουν την Αιγιάλεια στους πρώτους δήμους που υλοποιούν τις σχετικές διαδικασίες.

Με τη σειρά του, ο αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος του δημάρχου Βασίλης Χριστόπουλος, αφού ευχαριστεί θερμά όλους τους εμπλεκόμενους που συνεργάστηκε για την υποβολή της πρότασης και την άμεση αποστολή των επιπλέων στοιχείων που ζητήθηκαν και ιδιαίτερα την Υπηρεσία Δόμησης και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, τονίζει πως από εδώ και στο εξής θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, όπως ΤΕΕ, Υπηρεσία Δόμησης, Σύλλογο Μηχανικών Αιγιαλείας κ.ά. ώστε να αποτυπωθούν τα προβλήματα αλλά και οι πολεοδομικές ιδιαιτερότητες κάθε Κοινότητας, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια να σχεδιαστεί σωστά το πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αιγιαλείας και να θεραπευτούν αρκετές πολεοδομικές παθογένειες που αποτρέπουν την ορθή οικιστική ανάπτυξη, τις επενδύσεις κ.ά.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εθνικούς πόρους και η ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών των νέων ΤΠΣ, που θα καλύψουν το 70% της ελληνικής επικράτειας θα είναι πραγματικότητα έως το 2025.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr