background img
banner
banner

2 εκ. ευρώ για την Παναγία Τρυπητή

ΣΤΟ INΤERREG ΔΥΟ ΑΚΟΜΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Διεξήχθη στο Μπάρι Ιταλίας στις 27-28 Σεπτεμβρίου, η 5η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία η οποία μεταξύ άλλων (RESERVE LIST), ενέκρινε τους όρους και τα σχέδια πρόσκλησης για τα στρατηγικά έργα του προγράμματος.
Μετά από μακρόχρονες και ιδιαίτερα σκληρές διαπραγματεύσεις είναι κοντά στο να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ένταξης των στρατηγικών έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η πρόσκληση θα ανοίξει σε 15 ημέρες περίπου, όπου θα πρέπει να κατατεθούν οι μελέτες και ο φυσικός φάκελος των έργων, ώστε μετά να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία και κατόπιν να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχει προτείνει την υλοποίηση έργων, τα οποία είναι παρεμβάσεις ισόρροπες χωρικά σε επίπεδο Περιφέρειας και οι οποίες αναδεικνύουν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και ολοκληρώνουν υφιστάμενες υποδομές, μέσα σε αυτά το πολυσυζητημένο έργο για την αποκατάσταση της Παναγίας Τρυπητής

Τί περιλαμβάνει το έργο για την “Τρυπητή”

Ο Χρήστος Μπούνιας (είναι εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Mέλος με δικαίωμα ψήφου της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020) με τον περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα

Η «Αποκατάσταση του Ιερού Προσκυνήματος Παναγία Τρυπητή», στο Αίγιο, με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, ήταν το κύριο αίτημα από την τοπική Μητρόπολη προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, όπου έγινε αποδεκτό και πλέον αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
Στο Ιερό προσκύνημα, θα γίνει αποκατάσταση εντός και εκτός αυτού, θα γίνουν πασσαλομπίξεις στο έδαφος, θα στερεωθεί ο βράχος και το κυριότερο θα γίνει ένα ασανσέρ ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και οι υπερήλικες να μπορούν να μεταβούν στον Ιερό Ναό.
“Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε το έργο, διότι με την δεύτερη αστική ανάπλαση που έχει ολοκληρωθεί, τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία οδό και την αποκατάσταση της Παναγίας της Τρυπητής δημιουργείται μία ανάπλαση σε όλη την περιοχή, όπου θα προσδώσει υπεραξίες και μεγάλη επισκεψιμότητα στην Αιγιάλεια.” σημειώνει στο Protionline.gr  ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος, Χρήστος Μπούνιας, και συνεχίζει “οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύμηνες και σκληρές. Εργαστήκαμε με αφοσίωση στους στόχους μας, με υπομονή και επιμονή για να έρθει το επιθυμητό σήμερα αποτέλεσμα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα όπου συνέδραμε αποφασιστικά για την ένταξη των έργων, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιο Αγγελόπουλο και προκάτοχο της θέσης μου, και φυσικά τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δημήτρη Καραβίδα, Ελένη Σπυράκη και Σπυρίδωνα Παπασπύρου όπου νυχθημερόν εργάστηκαν για να θέσουμε τα θεμέλια ώστε να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.”
Τώρα την ευθύνη την έχουν οι φορείς όπου θα πρέπει να καταθέσουν τις μελέτες τους και τον φυσικό φάκελο, ώστε στις επόμενες 45 ημέρες περίπου, που θα κλείσει η πρόσκληση, να εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος INTERREG V – A GREECE – ITALY 2014-2020.

Με την έγκριση της (RESERVE LIST), δύο ακόμα σημαντικά έργα αφορούν την Αιγιάλεια

Κύριος στόχος του πρώτου προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ιδεών και επιχειρήσεων του δημιουργικού και αγρο-διατροφικού τομέα ως κύρια οικονομική κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γεωργία είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των δύο προγραμματικών περιοχών, και ο αγρο-διατροφικός τομέας έχει τα τελευταία χρόνια επιδείξει ότι η ανάπτυξη ενός τριτογενούς συστήματος στήριξης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη στρατηγική για μια γενική αύξηση. Η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων θα βασιστεί σε μια συνειδητή και αμοιβαία ενισχυτική ανταλλαγή μεταξύ των δύο τομέων. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία και λειτουργία τουλάχιστον 2 επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων – Cross Innovation HUBS.
Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 955.599 ευρώ και ο δήμος Αιγιαλείας ως εταίρος του παρακάτω σχήματος, θα λάβει 171.100 ευρώ.
ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
LB: Municipality of Bari 215.322€
PB2: Apulian Public Theatre Consortium 179.300€
PB3: Municipality of Aigialeia 171.100€
PB4: Chamber of Ileia 189.600€
PB5: Mediterranean Agronomic Institute of Bari 200.276€
ΣΥΝΟΛΟ 955.599€
Ο ρόλος του Δήμου Αιγιαλείας στο έργο περιλαμβάνει τα εξής:
• Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας.
• Οργάνωση/συμμετοχή σε συναντήσεις ευαισθητοποίησης.
• Σχεδιασμός και Υλοποίηση Cross Innovation HUB στο Αίγιο:
– Επιλογή κατάλληλων επιχειρηματικών τομέων και ιδεών
– Επιλογή και ένταξη κατάλληλων επιχειρήσεων
– Σχεδιασμός εργαλείων και υπηρεσιών
– Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου
• Οργάνωση τελικού συνεδρίου στο Αίγιο.

Ανάπλαση στα παλιά σφαγεία

Το δεύτερο έργο greenroad.it είναι μια Καλή Πρακτική (αποτέλεσμα ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Απουλίας και εφαρμόστηκε στην περιοχή του Τάραντα) για την ανάπτυξη περιοχών φυσικού κάλλους και αγροτικών περιοχών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη που βασίζεται στη διατήρηση και την αξιοποίηση της ταυτότητας των περιοχών στόχων. Η προσέγγιση είναι ολιστική και συμμετοχική: πολιτιστικές, φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές όλα συνίστανται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του μοντέλου και σε κάθε φάση του έργου. Oι τοπικοί φορείς καλούνται να συμμετάσχουν και να ενταχθούν στις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και των τουριστών. Το μοντέλο greenroad βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, τους λεγόμενους F.A.M.E. πυλώνες, στους οποίους βασίζονται οι δράσεις του έργου: Τρόφιμα, Τέχνη, Κίνηση και Ενέργεια. Η εμπειρία του έργου λέει ότι μόνο μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη FAME μπορεί να είναι και βιώσιμη και κυκλικά επαναλαμβανόμενη.
Το έργο Fame Road στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την υποστήριξη των τοπικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων για να ξαναγίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες και σύγχρονες τουριστικές προσφορές για διάφορους τουρίστες στόχο με βάση τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά, την ανάπτυξη δικτύου οικονομικών και θεσμικών φορέων που εγκρίνουν και μοιράζονται τις αξίες FAME, δημιουργία εμπορικού σήματος FAME για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τα μέλη του δικτύου.
Για το έργο αυτό ο δήμος Αιγιαλείας θα λάβει 488.875 ευρώ και θα είναι εταίρος ως εξής:
ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
LB: Municipality of Gravina di Puglia (IT) 919.315€
PB2: Municipality of Grottaglie (IT) 805.314€
PB3: Universus CSEI (IT) 331.605€
PB4: Municipality of Aigialeia (GR) 488.875€
PB5: European Regional Framework for Co-operation (GR) 315.440€
ΣΥΝΟΛΟ 2.860.549€
Ο ρόλος του Δήμου Αιγιαλείας στο έργο περιλαμβάνει τα εξής:
• Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας.
• Έρευνα και ταυτοποίηση ενδιαφερόμενων μερών.
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη:
– FAME μοντέλου, προϊόντων, υπηρεσιών και brand.
– FAME δικτύου για δράσεις ευαισθητοποίησης
– τουριστικών προσφορών που βασίζονται στους πυλώνες του FAME.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σχεδιασμός και υλοποίηση του FAME HUB θα γίνουν στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων του δήμου Αιγιαλείας, έτσι θα γίνει και η ανάπλασή τους.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close