background img
banner
banner

Απεφάνθη η Αποκεντρωμένη για το συμβούλιο της Αντιπολίτευσης

«ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΗ

Με έγγραφό της προς τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο» Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, το οποίο κοινοποιείται και στο δήμο Αιγιάλειας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, απαντά στις καταγγελίες του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών, που αφορούσαν το διαγωνισμό της μεταφοράς των απορριμμάτων, με έκπτωση 1% αλλά και για τη νομιμότητα του δημοτικού συμβουλίου που είχε συγκαλέσει η αντιπολίτευση, χωρίς την παρουσία της δημοτικής αρχής, στο οποίο πήρε αποφάσεις για τον επίμαχο διαγωνισμό και τη μεταφορά της άρδευσης από τη ΔΕΥΑ στον δήμο.

Η απάντηση αναφέρει τα εξής: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε η υπ’ αριθμ 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αιγιαλείας, ανήκει στις αποφάσεις που πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά στην υπηρεσία μας για έλεγχο νομιμότητας, βάσει του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010.
Στα πλαίσια αυτά η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αιγιαλείας μας διαβιβάστηκε για έλεγχο με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2520/27-01-2021 έγγραφο του δήμου Αιγιαλείας και η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25695/17-03-2021 απόφαση της, η οποία αναρτήθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την 17-03-2021 με ΑΔΑ: ΩΤΤΔΟΡΙΦ-9 ΗΝ και είναι προσβάσιμη στον οποιοδήποτε.

Σε ότι αφορά την επισυναπτόμενη στην αίτησή σας από 22-12-2020 απόφαση, επιπλέον των ουσιωδών πλημμελειών της (1. Η απόφαση δεν διαθέτει αύξοντα αριθμό, ως ορίζει το άρθρο 97 παρ.6 του Ν.3463/2006, 2. Δεν φέρεται να έχει νομίμως δημοσιευτεί, ως ορίζεται στο άρθρο 97 παρ 6 του Ν.3463/2006, ούτε αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» προς διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας, 3. Δεν φέρεται να έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, ως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.3463/2006, 4. Δεν φέρεται να συμμετείχε στη συνεδρίαση δημοτικός υπάλληλος, ως ορίζει το άρθρο 97 παρ 1 του Ν.3463/2006 ενώ 5. Η απόφαση δε φέρει σφραγίδες ακριβούς αντιγράφου του δήμου Αιγιαλείας), δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ως εκ τούτου εκφεύγει του ελέγχου νομιμότητας των άρθρων 225 και 226 του Ν.3852/2010.»

Δήμαρχος Αιγιαλείας: «Αλήθειες, ψέματα και έωλες κατηγορίες από την αντιπολίτευση»

Με αφορμή τα παραπάνω, από τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, δόθηκε στη δημοσιότητα η εξής δήλωση: «Η λογική του «λέγε-λέγε, κάτι θα μείνει», έχει επικρατήσει στη δημόσια ζωή του τόπου και δυστυχώς στον δήμο μας έχει βρει πολλούς θιασώτες. Αντίθετα, τις διοικητικές αποφάσεις που απαντούν βάζοντας φρένο στις ανυπόστατες κατηγορίες των ίδιων ανθρώπων, ουδέποτε τις αναφέρουν, αντίθετα σιωπούν, με σκοπό να αιωρείται η παραπληροφόρηση και το ψέμα.

Συγκεκριμένα διαδίδεται μέσα από τον τοπικό και αχαϊκό Τύπο, ότι δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας και μάλιστα πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κατέθεσε στον εισαγγελέα προς διερεύνηση τέσσερις φακέλους με διάφορες «υποψίες» σχετικά με τις αποφάσεις και το έργο της σημερινής δημοτικής αρχής. Το ίδιο πρόσωπο κατήγγειλε στην καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, δηλαδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, τα ίδια ακριβώς πράγματα και έλαβε αποστομωτική απάντηση, για:
α) την υπ’ αριθμόν 9/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την μεταφορά των Απορριμμάτων σε χώρους εναπόθεσης εκτός Αιγιάλειας, η οποία κρίθηκε νόμιμη από την αρμόδια Αρχή αφού τονίζεται πως έγιναν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες,
β) για τις «υποτιθέμενες» (και αξέχαστες σε όλους μας, δυστυχώς) συνεδριάσεις που προκάλεσε και πραγματοποίησε η αντιπολίτευση και που ζητούσε την ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την επιστροφή της άρδευσης στον Δήμο, μιας και όπως αναφέρει ξεκάθαρα στο έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι παντελώς ανυπόστατες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα.

Αυτά για την ουσία, για να δοθεί πια μια απάντηση στην συνεχόμενη παραπληροφόρηση των επιφορτισμένων να σηκώσουν το βάρος της, που διαστρεβλώνουν πλήρως την πραγματικότητα, σε βάρος της καθαρής αλήθειας που οι δημότες οφείλουν να μαθαίνουν.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, υλοποιώντας την εντολή των δημοτών μας να αλλάξουμε την Αιγιάλεια, τόσο με παρεμβάσεις στην καθημερινότητα προκειμένου να βελτιώσουμε την ζωή τους, όσο και με τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Αιγιάλειας. Έργο που καθημερινά «ξεδιπλώνεται», ο κόσμος το βλέπει και το επικροτεί. Αν ενοχλείται η αντιπολίτευση επειδή η δημοτική αρχή δουλεύει αποτελεσματικά, αυτό είναι πράγματι θλιβερό.

Εμείς μιλάμε με έργο, θάρρος, υπομονή, σωστό σχεδιασμό και στοχευμένες κινήσεις. Στους αντιπάλους μας, αφήνουμε τον ρόλο που γνωρίζουν καλά, δηλαδή της εσωστρέφειας, της πολιτικής μικρότητας, της γκρίνιας, της αποτυχημένης προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων, που καταρρέουν εν τη γενέσει τους. Οι δημότες μας παρακολουθούν και μας κρίνουν όλους.»

Ψυχράμη:«Διθυραμβολογίες της δημοτικής αρχής που πληρώνουν οι δημότες»

Απάντηση στον δήμαρχο έδωσε μετά τη δήλωσή του η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» κ. Βασιλική Ψυχράμη, που αναφέρει τα εξής: «Συγχαρητήρια κ. δήμαρχε για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μεταφοράς των απορριμμάτων με την… καταπληκτική έκπτωση 1% στα 4.700.000 €.
Κύριε δήμαρχε, οι δημότες καταλαβαίνουν.

Δεν ξέρουμε πόσο δικαιούστε να επαίρεστε για το μοναδικό αυτό έργο σας που θα πληρώσουν οι Αιγιαλείς, αντί να σιωπάτε.
Σταματήστε την ανάλγητη φορομπηχτική πολιτική και εφαρμόστε επιτέλους τις αποφάσεις για την ελάφρυνση των δημοτών.
Ματαιώστε τώρα τον ασύμφορο για τους πολίτες διαγωνισμό και επανάλαβετέ τον προς όφελός τους. Δεν δικαιούσαι, κ. Καλογερόπουλε, να επιχαίρεις με την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την νομιμότητα της συνεδρίασης της 22ας Δεκεμβρίου 2020, καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, δεν ήταν απάντηση επί της ουσίας. Κύριε δήμαρχε, φρόντισε να εκτελέσεις σωστά όλα αυτά τα έργα που τώρα υλοποιούνται και έχουν ΟΛΑ δρομολογηθεί επί θητείας μου, ως αντιδημάρχου έργων και επί δημάρχου Θανάση Παναγόπουλου και άφησε τα επικοινωνιακά τρικ και τις φωτογραφήσεις σε έργα άλλων.

Φρόντισε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου, που, ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ που εφαρμόζεις, δεν έχει ψηφιστεί και μένει ο κόσμος απλήρωτος.
Κύριε Καλογερόπουλε, σας συμβουλεύουμε, για άλλη μια φορά, αντί να «φορτώνετε» μονίμως τα δικά σας λάθη στην αντιπολίτευση, να τηρείτε «σιγήν ιχθύος» και να θυμάστε ότι οι πολίτες δεν έχουν μνήμη ιχθύος.»


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close