background img
banner
banner

Περιβαλλοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ «ΗΛΙΟΣ»

Σε δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση προχωρά το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων «Ήλιος», με σκοπό την δημιουργία και την διατήρηση οικολογικής συνείδησης των κατοίκων, καθώς μέσα από την υπεύθυνη οικολογική συμπεριφορά τους, οι ίδιοι οι δημότες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της καθαριότητας στην περιοχή τους.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, θα ακολουθήσουν συνεργασίες και με άλλες εθελοντικές ομάδες και κοινωφελείς οργανισμούς στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να επιτευχθεί μια εξαιρετικά σημαντική συμμετοχή των πολιτών, αφού το όλο ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο τοπικά αλλά ενδιαφέρει και πρέπει να αντιμετωπιστεί καθολικά στην Αιγιάλεια.

Παράλληλα, ο Σύλλογος προχωρά και σε συνοπτική παρουσίαση των τρόπων διαχείρισης των απορριμμάτων, τονίζοντας: Διαχείριση είναι η προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων σε ειδικούς χώρους διάθεσης. Επίσης είναι η μεταμόρφωση και κάθε εργασία επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Μέθοδοι διάθεσης των απορριμμάτων: Υγειονομική ταφή, Καύση, Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση, Διάλογοι στην πηγή, Μείωση των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε διαδοχικά στρώματα (80 cm – 3 μέτρα). Για περιορισμό της δυσοσμίας και της πιθανότητας ανάφλεξης ανάμεσα στις στρώσεις τοποθετείται αδρανές υλικό (χώμα, άμμος). Στο τέλος της εκμετάλλευσης ενός χώρου πρέπει να αποκαθίσταται το τοπίο (με δεντροφύτευση).

Τα σκουπίδια θάβονται και στη συνέχεια σαπίζουν και διαλύονται βγάζοντας υγρά (στραγγίσματα) και βιοαέρια. Αυτά μαζεύονται σε σωλήνες και στη συνέχεια υφίστανται ειδική επεξεργασία για να μην περάσουν στο υπέδαφος και μολύνουν τα υπόγεια ή τα επιφανειακά νερά. Ακόμα και οι στεγανοποιημένες χωματερές όμως με το τεράστιο κόστος δεν λύνουν το πρόβλημα. Απλώς καθυστερούν τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και του εδάφους.

Σε ό,τι αφορά την καύση, σημειώνει: ΄΄Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κλίβανους και αποτεφρώνονται με τη χρήση της θερμικής τους ενέργειας και ποσότητας καυσίμων. Στόχος είναι η μείωση του όγκου των σκουπιδιών με την μετατροπή τους σε υλικά που δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία, και η εκμετάλλευση της ενέργειας των σκουπιδιών για να παραχθεί θέρμανση, ατμός και ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μέθοδος πολύ ακριβή, αλλά απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών απορριμμάτων. Η μέθοδος αυτή απειλεί το περιβάλλον και την υγεία μας διότι εκπέμπονται ιδιαίτερα τοξικοί ρύποι (διοξίνες). Δεν λύνει το πρόβλημα του όγκου των απορριμμάτων διότι το 30-40% παραμένει με τη μορφή τοξικής τέφρας και απαιτεί και πάλι χωματερή για τη διάθεσή του. Τα ενεργειακά οφέλη από την καύση είναι σχετικά μικρά αν τα συγκρίνουμε με το περιβαλλοντικό και επενδυτικό κόστος΄΄.

Προτείνοντας κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση, τονίζει: ΄΄Είναι μια φυσική διαδικασία που μετατρέπεται σε μια πλούσια σκούρα ουσία που λέγεται κομπόστ ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Προϋποθέτει τη μηχανική διαλογή των απορριμμάτων για απομάκρυνση των ανόργανων υλικών και είναι μια εύκολη και εναλλακτική πρακτική που μας επιτρέπει να έχουμε υγιέστερα φυτά και να εξοικονομούμε χρήματα΄΄. Για την διαλογή στην πηγή: ΄΄Είναι διαδικασία ανακύκλωσης με την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλο κλπ, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων. Δεν αποτελεί άλλη μια μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων, αλλά τρόπο για τη διαχείρισή τους΄΄. Για την μείωση των απορριμμάτων, από πλευράς συλλόγου, αναφέρεται: ΄΄Η καλύτερη λύση για το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι να αντιμετωπίζεται όσο πιο νωρίς γίνεται και όσο πιο κοντά στην πηγή ή στην αιτία που το δημιουργεί. Γι’ αυτό η μείωση των απορριμμάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους αποτελεί τη βασική επιλογή που πρέπει να ακολουθούμε΄΄.

Ανακύκλωση

Τέλος, για την ανακύκλωση, αναφέρει: ΄΄Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμάτων σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές. Τα ανακυκλώσιμα προϊόντα πηγάζουν από σπίτια, δημόσιες υπηρεσίες και βιομηχανίες. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας. Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης ή της αναερόβιας χώνευσης.

Ο στόχος της ανακύκλωσης είναι τα παρακάτω υλικά να μην καταλήγουν στις χωματερές, όπου αυξάνεται καθημερινά ο όγκος των απορριμμάτων, αλλά ούτε και να επιβαρύνουμε το περιβάλλον δημιουργώντας απορρίμματα όπου μπορούν να μετατραπούν στις πρώτες ύλες και να διοχετευτούν στην παραγωγική διαδικασία νέων προϊόντων. Ένας βασικός παράγοντας στην επιβάρυνση της ρύπανσης είναι ο βιομηχανικός και ο βιοτεχνικός κλάδος, που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων και κυρίως δεν τις διαχειρίζονται με τον πρέποντα τρόπο΄΄.

Ανακυκλώσιμα προϊόντα, είναι: Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.), Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.), Προϊόντα εικόνας και ήχου, Εξοπλισμός πληροφορικής, Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια, Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, Συσκευές αυτόματης διανομής, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, Φαγητά (λίπασμα), Χαρτί, Πλαστικό, Αλουμίνιο, Γυαλί, Σίδερο.

Τα οφέλη της

Σημασία της ανακύκλωσης: 1. Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. 2. Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος). 3. Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων. 4. Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. 5. Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών. 6. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.  7. Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωή.

Τέλος, οι εξής συμβουλές: 1. Αποφύγετε τις συσκευές μιας χρήσης. 2. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αλουμινίου. 3. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 4. Αντικαταστήσετε τις κοινές λάμπες με νέες λάμπες χαμηλής κατανάλωσης. 5. Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής αντί των ενεργοβόρων κλιματιστικών. 6. Χρησιμοποιήστε στα ψώνια σας μια πάνινη τσάντα αντί για πλαστική. 7. Προτιμήστε να αγοράζετε αναψυκτικά σε επιστρεφόμενα γυάλινα μπουκάλια. 8. Μειώστε τα απορρίμματα προτού ακόμα αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά με μικρή και φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.

Συμμετοχή στην εκστρατεία του εθελοντικού δικτύου της MEDASSET

Επίσης, ο σύλλογος και αυτό το καλοκαίρι συμμετέχει και στην εκστρατεία του εθελοντικού δικτύου της MEDASSET, με την οποία απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που επισκέπτονται τις παραλίες το καλοκαίρι, ενθαρρύνοντας να πράξουν τα αυτονόητα για την προστασία του παράκτιου, θαλάσσιου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. Για όποιους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση μπορούν να έρθουν σε επαφή με το σύλλογο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή και στα τηλέφωνα 26910 74157 & 6948232116.


Διαβάστε περισσότερα:
·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr