background img
banner
banner

«Φρένο» στη μεταφορά των απορριμμάτων

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΣΤΟ 7ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΚΤΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Δεν εγκρίθηκε από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Διεθνής Διαγωνισμός που διενήργησε ο δήμος Αιγιαλείας για τη μεταφορά των απορριμμάτων(50.000 τόνοι για τρία χρόνια), με τη δημοτική αρχή να παρουσιάζεται έτοιμη να προσβάλλει την απόφαση στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη μείζονα αντιπολίτευση να θέτει πλέον θέμα αξιοποίησης του κονδυλίου που αποδεσμεύεται…

Υπενθυμίζεται ότι η δημοτική αρχή τον Μάρτιο του 2020 αποφάσισε να διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και στο τελικό στάδιο των οικονομικών προσφορών κατατέθηκαν δύο από αντίστοιχο αριθμό εταιρειών. Η μία προσέφερε έκπτωση 30% και η άλλη 1%. Κι ενώ η Οικονομική Επιτροπή πρόκρινε την πρώτη, η δεύτερη προσέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών επικαλούμενη αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης από την εταιρεία με τη μεγάλη έκπτωση η οποία δεν κατέθεσε τα απαραίτητα στοιχεία. Στη συνέχεια η δημοτική αρχή κίνησε τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης με την καταγγέλλουσα εταιρεία που ήταν η εναπομείνασα, με την αντιπολίτευση ωστόσο να κρίνει ως μη συμφέρουσα για τον δήμο τη σύμβαση με την έκπτωση του 1% για αντικείμενο που θ α κόστιζε 4,7 εκατ. ευρώ. Τότε η αντιπολίτευση ζήτησε να μην υπογραφεί η σύμβαση και να γίνει ακύρωση του διαγωνισμού, με τη δημοτική αρχή να μην το πράττει, εκτιμώντας ότι θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δήμου, κάνοντας λόγο για νόμιμη και διαφανή διαδικασία.

Μάλιστα, η αντιπολίτευση «στάθηκε» αρκετές φορές κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στο θέμα των απορριμμάτων και τη διαφοροποίησή του ανάλογα με το εάν θα εγκρίνει τη μεταφορά με αυτούς τους όρους του Ελεγκτικό Συνέδριο, με την επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» Βάσω Ψυχράμη μάλιστα, να ζητά να μην ψηφιστεί προϋπολογισμός μέχρι να εκδοθεί η απόφαση. Η απόφαση ωστόσο εκδόθηκε λίγες μέρες μετά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού της δημοτικής αρχής.

Πού αποδίδει την απόφαση η δημοτική αρχή

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη 6/7 από πλευράς δημοτικής αρχής, ΄΄από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ. αριθμόν 278/2021 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Ο λόγος που δεν ενέκρινε σε πρώτο βαθμό το Ελεγκτικό Συνέδριο την υπογραφή της σύμβασης, ανάγεται στο γεγονός ότι προβλέφθηκαν ως χώροι μεταφοράς των Α.Σ.Α. δέκα (10) πιθανοί αποδέκτες σε όλη τη χώρα. Θεώρησε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι έπρεπε να αναφέρεται μόνο ένας (σταθερός και μόνιμος) αποδέκτης, ο οποίος όμως δεν υπάρχει και βρίσκεται σε κάθε στιγμή προσωρινά ανάλογα με τις δυνατότητες αποδοχής τους.

Όταν καθορίζονταν οι όροι της διακήρυξης, ο Δήμος Αιγιαλείας ήταν και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, μετέφερε τα απορρίμματα στο εργοστάσιο επεξεργασίας στην Κοζάνη.

Η βασικότερη αιτία που είχαμε βιώσει την, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, συσσώρευση απορριμμάτων ανεξέλεγκτα στους δρόμους ήταν το γεγονός ότι δεν καθορίζονταν στο σύνολό τους από την πολιτεία οι χώροι αποδοχής απορριμμάτων του Δήμου μας, η οποία γίνεται κατά καιρούς και τμηματικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι λόγω της κατάστασης αυτής, από τότε που καθορίστηκαν οι όροι, τα απορρίμματα του Δήμου Αιγιαλείας εναποτέθηκαν σε πέντε (5) διαφορετικούς χώρους υποδοχής΄΄.

Σημείωσε ακόμη τα ακόλουθα: ΄΄Προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, προβλέφθηκαν δέκα (10) πιθανοί αποδέκτες των απορριμμάτων του Δήμου μας, μια και ο Δήμος μας κάθε φορά εναγωνίως προσπαθεί να εξασφαλίσει αποδέκτη. Η πρακτική αξία στο γεγονός αυτό έγκειται στο ότι όταν τελειώσει ο συμβατικός χρόνος εναπόθεσης των απορριμμάτων σε συγκεκριμένο ΧΥΤΑ, θα καλύπτεται άμεσα μετά την έκδοση απόφασης από τις αρμόδιες αρχές η διαδικασία συνέχισης μεταφοράς απορριμμάτων χωρίς να απαιτείται κάθε φορά επανάληψη χρονοβόρων διαδικασιών, που μπορεί να οδηγήσει στις ζοφερές εικόνες του παρελθόντος και υποβάθμισης της πόλης μας.
Ως προς δε το οικονομικό αντικείμενο είχε προβλεφθεί ρητά ότι η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται ανά τονοχιλιόμετρο και καθορίστηκε η χαμηλότερη τιμή με ενδεικτικό αποδέκτη την Κοζάνη πράγμα που μείωνε την αρχική τιμή του διαγωνισμού ΑΝΑ ΤΟΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ σε σχέση με πιο κοντινό αποδέκτη, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄΄.

Σημείωσε ακόμη πως ΄΄η απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους, δεν εξετάζει την ουσία των προβλημάτων και τη δυσχέρεια που προκύπτουν στην ουσιαστική εφαρμογή τους και για το λόγο αυτό, όπως προβλέπεται δικονομικά, θα την προσβάλλουμε στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου΄΄.

«Βολές» δημάρχου στην αντιπολίτευση

Επίσης, στην ανακοίνωση του δημάρχου υπογραμμίζονται και τα ακόλουθα: ΄΄Είναι απορίας άξιο πώς αιρετό πρόσωπο προδίκαζε εμμέσως πλην σαφώς στο διαδίκτυο την απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε βάρος του Δήμου, ενώ ήδη η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την υπ. αριθ. 1360/2020 απόφασή της είχε κρίνει τον διαγωνισμό ως εντός των νομοθετικών προβλέψεων. Ίσως κάποιοι θέλουν να επαναληφθεί η εικόνα των απορριμμάτων στους δρόμους και χρησιμοποιούν όλη τους την επιρροή στην κατεύθυνση αυτή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν με προσφυγές κ.λπ. Εμείς όμως, δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση και θεωρούμε ότι το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο θα ανακαλέσει την πάσχουσα σε θέματα ζητημάτων ουσίας απόφαση του κλιμακίου΄΄.

Χρ. Γούτος: «Να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το κονδύλι που θα αποδεσμευθεί»

Ερωτηθείς από το protionline.gr για την εξέλιξη αυτή αλλά και την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, ο επικεφαλής της παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο» Χρήστος Γούτος, ανέφερε: ΄΄Από την πρώτη στιγμή είπαμε πως ναι μεν ο διαγωνισμός για τη μεταφορά των απορριμμάτων έγινε με νόμιμες διαδικασίες, πλην όμως, όπως αποδεικνύεται και από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν «ανοιχτά θέματα». Γι’ αυτό και εξ αρχής κάλεσα τον δήμαρχο να εισάγει το θέμα προς συζήτηση στο ανώτατο θεσμικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που όμως δεν έκανε. Η μεταφορά των απορριμμάτων και μάλιστα με ένα τόσο μεγάλο ποσό δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αλλά ουσίας της λειτουργίας του δήμου και θα πρέπει να τα δούμε όχι με επικοινωνιακά τρικ αλλά με κινήσεις ουσίας΄΄.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, είπε: ΄΄Ιδού η επιβεβαίωση και στο θέμα του προϋπολογισμού. Να δούμε τώρα πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το κονδύλι που θα αποδεσμευθεί. Πλέον βρισκόμαστε στον Ιούλιο, έχει περάσει δηλαδή ο μισός χρόνος.

Τώρα θα δείξει η δημοτική αρχή αν ήταν άξια και συνεπής σε αυτά που έλεγε ότι δεν έχει δεσμεύσει κωδικούς και δεν είναι εκεί το θέμα με τον προϋπολογισμό.
Θα φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε εκεί να ξαναϊεραρχήσουμε τις ανάγκες του δήμου ή θα χρησιμοποιήσει το «μαξιλάρι» αυτό για πολιτικούς σκοπούς;΄΄.

΄΄Η δημοτική αρχή είχε την πολυτέλεια του χρόνου αφού ο δήμος ήταν σε έκτακτη ανάγκη, γιατί «καιγόταν» για τη μεταφορά;΄΄, κατέληξε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.

Για το θέμα ρωτήθηκε από τo protionline.gr και η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» Βάσω Ψυχράμη η οποία θέλησε πριν τοποθετηθεί να πάρει στα χέρια της την απόφαση του Ελεγκτικού.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close